Menselijk leven sterft mogelijk rond 2100 uit.

Laat klimaatverandering het leven op aarde stikken?

[i]Naarmate de aarde verder opwarmt, dreigt de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer drastisch terug te lopen.

Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Leicester. Wanneer de temperatuur van de oceanen zes graden stijgt – iets wat volgens sommige studies al tegen 2100 het geval kan zijn – stopt fytoplankton met het produceren van zuurstof. “Ongeveer tweederde van de totale hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer wordt door fytoplankton geproduceerd,” stelt onderzoeker Sergei Petrovskii. “Wanneer zij stoppen met zuurstof produceren, dan raakt de zuurstof in de atmosfeer wereldwijd op. Dat resulteert in enorme sterfte onder dieren en mensen.”

Wanneer het gaat over de gevaren van klimaatverandering, dan worden overstromingen vaak als eerste genoemd. Maar een dalend zuurstofniveau is een veel groter gevaar, zo stellen de onderzoekers. “Er is al veel gezegd over de te verwachten rampzalige consequenties van klimaatverandering,” stelt Petrovskii. “Het meest berucht zijn de wereldwijde overstromingen die ontstaan doordat ijs op Antarctica smelt wanneer de aarde meer dan enkele graden boven het pre-industriële niveau opwarmt. Maar nu blijkt dat dit niet het grootste gevaar is.”

Petrovskii en zijn collega’s baseren hun conclusies op een nieuw ontwikkeld model. In dit model werd rekening gehouden met de interacties tussen plankton. Denk aan de zuurstofproductie van fytoplankton, maar ook de zuurstofconsumptie doordat plankton ademt en zoöplankton fytoplankton opeet. Gekeken werd welk effect de opwarming van de aarde op de zuurstofproductie heeft. Uit het onderzoek blijkt dat fytoplankton op een warmere aarde geen zuurstof meer produceert, omdat het proces van fotosynthese verstoord raakt.[/i]

Origineel bronmateriaal is via de link te vinden.

Maak er nog wat moois van…

misschien kan je dan al wonen op mars

Nah ik verwacht toch geen 100 te worden, dus ach. Ik maak er me tbh niet druk om. Als het gebeurt, gebeurt het. Zo niet, dan niet. Ik kan er zelf absoluut geen hol aan doen.

Nee, geloof ik niet. Ik heb geen bronnen op dit moment, en ook geen zin om te zoeken, maar dit is wat ik ooit met colleges geleerd heb:

Die hele klimaatverandering valt wel wat mee. Ja, de aarde warmt op. Maar als je naar gegevens van eeuwen geleden kijkt, zie je een patroon op aarde: ijstijd, opwarming, ijstijd, opwarming. We hebben ‘‘laatst’’ een ijstijd gehad, nu zitten we weer in een periode waarin de aarde opwarmt. Het gat in de ozonlaag wordt groter, en dat is niet te herstellen. Maar men heeft ontdekt dat dit gat al eeuwen lang zo groot is, en dit vooral komt door natuurverschijnselen. De mensen hebben maar een hele kleine bijdrage aan het gat in de ozonlaag. Wat ik hieruit opmaak is dat het allemaal wat meevalt. Dat wij er met zijn allen wat meer om denken kan natuurlijk geen kwaad, maar ik geloof niet dat wij uitsterven omdat de planeet niet meer bewoonbaar is. Ik geloof dan eerder dat dat menselijke oorzaken heeft zoals oorlogen en dat soort shit.

Bronnen heb ik op dit moment niet + ik ben te lui momenteel, maar dit is even een korte samenvatting van wat ik tijdens colleges heb meegekregen :’)

‘‘Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Zo wisselen wereldwijde ijstijden en warmere perioden elkaar af met tussenpozen van vele tienduizenden jaren. De laatste ijstijd is 10.000 jaar geleden afgelopen. De eerstvolgende wordt pas over vele duizenden jaren verwacht, dus voorlopig is dat niet aan de orde.’’

‘‘Grote vulkaanuitbarstingen brengen veel stof in de atmosfeer waardoor het zonlicht deels wordt tegengehouden, met lagere temperaturen tot gevolg. Dat effect is, samen met de veranderingen in de kracht van de zon hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wereldgemiddelde temperatuur in de afgelopen duizend jaar, tot aan het midden van de 20ste eeuw. De opwarming van de aarde van 1910 tot 1945 is met name veroorzaakt door een toename van de kracht van de zon en de langdurige afwezigheid van grote vulkaanuitbarstingen. De opwarming vanaf 1976 tot aan het heden kan wetenschappelijk alleen worden begrepen door naast de natuurlijke klimaatfactoren de menselijke invloed op het klimaat in rekening te brengen.’’

Ijstijden zijn een soort compensaties voor een warmere periode. Wel staat dit er ook in:

‘‘De menselijke invloed op het klimaat is nu al merkbaar en zal in de loop van deze eeuw aanmerkelijk toenemen. De nieuwe ijstijd laat nog duizenden jaren op zich wachten en komt dus veel te laat om het broeikaseffect te compenseren.’’

‘‘Toekomstbeeld: De wereldgemiddelde temperatuur zal naar schatting in de periode 1990-2100 verder stijgen met 1,4 tot 5,8ºC. De grote bandbreedte wordt bepaald door enerzijds de beperkingen in wetenschappelijke kennis (vooral over de rol die de wolken spelen) en anderzijds de onzekerheid in het toekomstige gebruik van fossiele brandstoffen. De bovengrens is van dezelfde orde als de natuurlijke temperatuurtoename sinds de laatste ijstijd, die zich over een veel langere periode van tienduizend jaar heeft voorgedaan. Dat scenario brengt de aarde in een totaal andere toestand. Het zou een volstrekte ramp betekenen voor mens en natuur. De ondergrens brengt de aarde in een toestand die vergelijkbaar is met de warme periode voor de laatste ijstijd (het Eemien). Er zijn aanwijzingen dat onder die omstandigheden grote ijsmassa’s, zoals het ijs op Groenland, smelten. Dat zou op een termijn van duizend jaar een zeespiegelstijging van een aantal meters tot gevolg kunnen hebben.’’

Het is dus normaal dat de aarde warme periodes en koude periodes (ijstijden) heeft. Wel heeft de mensheid een grote invloed op de duur en de kracht van de warme periodes, die negatieve gevolgen kunnen hebben. Toch zal dit niet in 2100 al merkbaar zijn. Zo’n grote verandering dat menselijk leven niet meer mogelijk is gaan duizenden jaren overheen, en momenteel zijn we nog niet zo dramatisch ver.

Ik heb hierbij maar 1 bron gebruikt, ik kan het dan toch niet laten om iets van ‘‘bewijs’’ te zoeken :’) Er zijn meer onderzoeken over gedaan, en veel mensen denken hier verschillend over. Lastig om te zeggen wat waar is dus!

Bron: http://bibliotheek.knmi.nl/klimaatbrochures/veranderingen_in_het_klimaat.pdf

We leven toch nog steeds in een ijstijd momenteel?
Maar inderdaad, zo’n patroon is er altijd al wel geweest. Ik vind het alleen lastig om te bepalen wat voor invloed onze gewoontes erop hebben. Wel denk ik ook dat de mensheid eerder uitsterft door een kernoorlog o.i.d. dan door klimaatverandering.

Nog een klein stukje:

''Vroeger was de aarde voor een lange periode warmer dan nu. Wetenschappers zijn het erover eens dat het aardoppervlak honderden miljoenen jaren geleden tussen de 7 en 14 graden Celsius warmer is geweest dan het nu is. Als dat niet was veranderd, zouden de ijskappen gesmolten zijn geweest en hadden we door grotere oceanen minder landoppervlak. Nederland zou dan tientallen meters onder het zeeniveau liggen. De warme perioden werden afgewisseld door tijden met veel lagere temperaturen. ‘’

‘‘Klimaatwetenschappers onderzoeken het effect van de opwarming van de aarde. Er wordt gedacht dat dit komt door de uitstoot van afvalgassen in de atmosfeer. Toch zijn er meningen die ervan uitgaan dat dit misschien toch niet te maken heeft met het gebruik van fossiele brandstoffen. Een mogelijkheid is dat de aarde tijdelijk opwarmt waarna er over lange tijd misschien wel weer een koudere periode volgt.’’

Ik kan het dan toch niet laten, omdat ik het zelf een interessant onderwerp vind :’) Er zijn zoveel verschillende meningen over. Ja, de mens heeft invloed. Maar is die invloed echt zo groot, of volgt de aarde gewoon een vast patroon van warm-koud-warm-koud?

Bron: http://wetenschap.infonu.nl/weer/110522-het-klimaat-in-de-geschiedenis.html

Oke nu stop ik echt :’)

Ja klopt, we leven momenteel in de langste ijstijd ooit gemeten. Omdat de aarde nu nog steeds gletsjers en ijskappen heeft, wordt het gerekend als ijstijd. Wel klimmen we momenteel weer richting hogere temperaturen. Klimaatwetenschappers vermoeden dat deze ijstijd ongeveer 55 miljoen geleden aan is begonnen en dat de huidige ijstijd dus al ouder is dan de mensheid.

Ah ja oke ik begon al aan mezelf te twijfelen haha, maar dit is idd wat ik ook wist.

Hahahahah ik dacht “dit klinkt als een topic van cavarninogwat… maar die is geband dus vast niet” :’)

:grinning_face_with_smiling_eyes:

Ik heb hier laatst ook nog een docu over gezien (such a nerd), en daarin werd volgens onderzoek aangetoond dat de mensheid minder dan 1% invloed heeft op alles. Maar omdat wij mensen alleen nog maar hebben bestaan in een ijstijd, is het voor ons hysterie en alles, omdat we nog nooit geleefd hebben buiten een ijstijd. De aarde kruipt langzaam aan weer naar een warmere periode, en gaat gewoon volgens een vast patroon.

Maar dat onderzoek klopt dan weer niet helemaal met voorgaande onderzoeken, dus zo zie je maar dat het heel lastig is hier een bewijs voor te vinden.

Ik had dacht ik een artikel gelezen waarin staat dat zelfs als alle planten dood gaan er nog ruim voldoende zuurstof in de atmosfeer zit om nog jaaaaaren te leven.
(1000000000000000000 kg in de atmosfeer, 6000000000000 kg door de mensheid per jaar: 166666 jaar dat we nog kunnen “voortleven” (maar als alle planten dood zijn hebben we toch geen voedsel dus ja jammer) )

Anyway, ik zou niet te veel inzitten over wanneer de aarde nu precies gaat “eindigen” De aarde weet wat ze doet, ze verandert al jaren, past zich aan aan het leven dat er rondloopt etc. het is gewoon natuurlijk dat er zulke veranderingen komen, ja ook als wij de oorzaak zijn, we zijn immers “natuur” alles wat wij doen is gewoon “natuur”.

Geniet gewoon lekker van je leven in plaats van je druk te maken om de dood.

Edit: ja alles wat turtletimes zegt: we moeten echt niet denken dat we zooo speciaal zijn dat we de aarde naar de klote helpen, like plies hoelang bestaan wij al? :’)

De mensheid denkt soms echt dat ze little special snowflakes zijn hoor.

^yup haha

Laat de natuur maar lekker z’n gangetje gaan.

Exact mijn gedachtegang. Heeft geen zin om me druk te maken om iets waar ik geen fuck aan kan veranderen.

was de ts trouwens niet gebant?

Ja, maar tijdelijk. Gaat in stapjes onze waarschuwingen/bantijden.

Ach, dood gaan we toch ooit allemaal.

Dit heb ik inderdaad ook gehoord!
Ik maak me dus niet druk.

Bestuivers veel eerder dood dan planten. Als bijen sterven zijn wij met 4 jaar pleitos. Er is nu al een bijencrisis.

Er zijn blijkbaar nog steeds mensen die niet in klimaatsverandering door de mens komen en dat vind ik erg kwalijk. De wetenschap staat er namelijk wél als een huis achter - maar ja als we op mensen zoals Trump gaan stemmen maakt dat geen reet uit.

“Here we show that human-induced increases in greenhouse gases have contributed to the observed intensification of heavy precipitation events found over approximately two-thirds of data-covered parts of Northern Hemisphere land areas.”… “Changes in extreme precipitation projected by models, and thus the impacts of future changes in extreme precipitation, may be underestimated because models seem to underestimate the observed increase in heavy precipitation with warming” http://www.nature.com.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/nature/journal/v470/n7334/full/nature09763.html

“The atmospheric concentrations of the greenhouse gases carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) have all increased since 1750 due to human activity. In 2011 the concentrations of these greenhouse gases were 391 ppm11, 1803 ppb, and 324 ppb, and exceeded the pre-industrial levels by about 40%, 150%, and 20%, respectively.”

“Human influence on the climate system is clear. This is evident from the increasing greenhouse
gas concentrations in the atmosphere, positive radiative forcing, observed warming, and
understanding of the climate system.”

“Human influence has been detected in warming of the atmosphere and the ocean, in changes
in the global water cycle, in reductions in snow and ice, in global mean sea level rise, and
in changes in some climate extremes (see Figure SPM.6 and Table SPM.1). This evidence for
human influence has grown since AR4. It is extremely likely that human influence has been
the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century”

Die bovenste 3 quotes zijn van de IPCC, uit hun climate report. Hier de summary (want ik neem aan dat jullie net als ik niet alles door willen lezen): http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf

Ik weet niet of je bij een uni moet zitten om op de links te kunnen klikken, ik vrees het wel.