Matchingsdag Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht

Is er iemand die ook morgen (1 juli) een matchingsdag Rechtsgeleerdheid heeft aan de UU? :upside_down_face: