mannen in de kinderopvang betoog

[i]Het wordt waarschijnlijk heel veel gevraagd, maar ik moet een betoog schrijven over mannen in de kinderopvang,
ik krijg in de pww pas te horen of ik voor of tegen ben! maar aangezien ik al de laatste tijd zoveel betogen heb moeten schrijven is mijn inspiratie voor een leuke/pakkende titel een beetje op!
Dus misschien wil iemand van jullie helpen? ik weet dus nog niet of ik voor of tegen ben!
Wie weet?

Kusxx[/i]

Mannen in de kinderopvang
In 2020 is het de bedoeling dat 20% van het crèchepersoneel in Nederland mannelijk is. Dit is een besluit wat de Europese Unie afgelopen jaar in Brussel heeft genomen. Nederland nadert de 20% echter nog lang niet: maar 1,5 tot 2% van de medewerkers in de kinderopvang is mannelijk. Nu is de vraag echter, na meerdere zedendelicten in Amsterdamse crèches met mannen en kinderen, of Nederlandse ouders wel willen dat mannelijke crèchemedewerkers hun kinderen verzorgen.

Om tot het antwoord op deze actuele vraag te komen, ga ik als eerste punt letten op de kwaliteit van de mannelijke verzorgers. Doen zij hun werk goed? Is er verschil in werkhouding te zien tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers? Zijn mannen net zo geschikt als vrouwen om deze verzorgende baan op zich te nemen?
Een tweede relevante eigenschap van het mannelijk personeel is de geliefdheid. Als de kinderen gek zijn op hun meester, vinden ouders het minder erg de zorg over te dragen, dan wanneer het kind thuis wil blijven en tegen het verblijf in de crèche opziet. Dit heeft te maken met de vraag of de uitstraling van een mannelijke medewerker net zo vrolijk en kindvriendelijk kan zijn als de uitstraling van een vrouwelijke medewerker.
Als derde aspect bespreken we de biologische rol van de twee geslachten. In de oertijd was de rolverdeling van man en vrouw duidelijk: mannen gingen op jacht, vrouwen verzorgden de kinderen. Door de emancipatiegolf van de jaren zeventig is er een breuk opgetreden in de rolverdeling. Genetisch gezien weet men niet of de nieuwe rolverdeling –huismannen en carrièrevrouwen, gelijkheid man en vrouw – wel de goeie rolverdeling is.
Een laatste punt is de veiligheid. Kunnen mannen met kinderen werken zonder hier seksuele gevoelens bij te krijgen en de emotionele veiligheid van een kind voor altijd te beschadigen?
Een positief aspect van mannelijke crèchemedewerkers voor de kinderen is een mannelijk voorbeeld. Uit onderzoek van de Leidse pedagoog Dhr. L. Tavecchio is gebleken dat het voor jongetjes zeer belangrijk is dat zij een mannelijk voorbeeld hebben. Deze zou machogedrag remmen, criminaliteit voorkomen en de jongens morele eigenschappen aanleren. Dit is vooral zeer belangrijk voor jongens uit eenoudergezinnen die alleen door de moeder worden opgevoed. Deze jongens zien vaak overal om zich heen volwassen vrouwen met een voorbeeldrol en maar weinig voorbeeldmannen. Mannen zijn onmisbaar in de opvoeding van kinderen en aangezien dit gedeeltelijk op de crèche gebeurd, zou het juist goed zijn om ook mannelijke medewerkers in dienst te nemen.
Een ander positief aspect is de geliefdheid onder de kinderen. Crèchemedewerkers hebben altijd affectie voor kinderen, zowel mannen als vrouwen. Zij zullen zich dus liefdevol en vrolijk naar de kinderen opstellen. Dit zijn eigenschappen die kinderen in volwassenen zoeken, dus zullen zij hun meester of juf bijna altijd leuk vinden.
Als laatste aspect noem ik de veiligheid. Afgelopen tijd hebben er verschillende zedendelicten plaatsgevonden rondom mannelijke crèchemedewerkers en kleine kinderen. Dit wil echter niet meteen zeggen dat geen een man zijn handen thuis kan houden en dat er bij alle mannen seksuele gevoelens opspelen als zij met kleine kinderen werken. Hoewel er bijna nooit iets rondgaat over ontucht met vrouwen en kleine kinderen, kunnen niet alle mannen over een kam gescheerd worden. Het zal per persoon verschillen of deze wel of niet de emotionele veiligheid van een kind kan bewaren.

Een negatief aspect van mannelijke crèchemedewerkers is dat zij biologisch gezien gewoonweg niet geschikt zijn om de volledige zorg voor de kinderen op zich te nemen. Zij zijn dan wel onmisbaar in de opvoeding, maar mannelijke crèchemedewerkers nemen eigenlijk een vrouwentaak op zich, waar zij niet voor gemaakt zijn.

Na een afweging te hebben gemaakt tussen de positieve en de negatieve aspecten, kom ik uit op een positief totaaloordeel. Mannen kunnen prima in de crèche werken. Het verschilt van persoon tot persoon of deze geschikt is om de zorg van kleine kinderen op zich te nemen. Hoewel er meer vrouwen geschikt zullen zijn dan mannen voor deze baan, is dit geen reden om (aankomende) mannelijke crèchewerknemers uit deze sector te weren.
Echter moet de aankomende werknemer, zowel mannen als vrouwen, wel gescreend worden. Dit zal verschrikkelijke ontuchtzaken, zoals de afgelopen periode op Amsterdamse crèches, kunnen voorkomen.

dit is een beschouwing over het onderwerp, kun je misschien wat uit de positieve en negatieve aspecten halen wat je in je betoog kunt gebruiken?
bij ons is de titel nooit erg belangrijk eigenlijk… dus heb geen idee!
hopelijk helpt dit je een beetje.
xxx

alle voor en tegen argumenten heb ik al wel, maar bij ons telt de titel ook wel streng mee, omdat je daarmee je lezer moet aanspreken! maar toch bedankt:D

xx