Maleachi

Wat is de kern van maleachi 1:6-8?

[b]6[/b] Een zoon heeft eerbied voor zijn vader en een knecht voor zijn heer. Maar als Ik uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor Mij. En als Ik uw Heer ben, waarom is er dan geen ontzag?" vraagt de HERE van de hemelse legers. "Zelfs de priesters minachten mij."

7 “Wat? Doen wij dat?” zegt u. “Wanneer hebben wij minachting voor u gehad?” “Door op mijn altaar minderwaardig voedsel te offeren.” “Minderwaardig voedsel? Wanneer is dat dan voorgekomen?” "Dat gebeurt telkens wanneer wordt gezegd: ‘Het offer voor de HERE hoeft niet zo waardevol te zijn’.

8 En als wordt toegestaan dat iemand een blind dier offert, is dat dan niet erg? Als de mensen wordt verteld dat zij gerust een kreupel of ziek dier mogen offeren, is dat dan niet vreselijk? Probeer uw gouverneur eens zoiets aan te bieden. Denkt u heus dat hij er blij mee zou zijn of u vriendelijk zou behandelen?

volgens mij dat je geen blinde dieren mag offeren. random boek dit.