Mag school zomaar je telefoon innemen voor langere tijd.

Ik zat afgelopen maandag op mijn telefoon in de les. De docent zag dat en ik moest hem inleveren. Geen probleem eigen schuld. Nu zijn we inmiddels 2 dagen later en ben bij de teamleider geweest om te vragen of ik hem terug mag. Deze weigert dit en zegt dat ik hem tot volgende week vrijdag kwijt ben. Ik vind dit zelf onredelijk om een dure bezit zolang af te nemen.

Mag dit eigenlijk wel?

Het lijkt mij niet dat een docent prive bezittingen van een student/scholier mag afpakken voor langer dan de lesdag duurt.
Als hij hem niet wil terug geven, zou ik gewoon even naar je mentor gaan. En anders zou ik bezwaar indienen.

Nee het mag officieel niet volgens mij. Het valt feitelijk onder diefstal, tenzij het in het schoolregelement staat dat ze hem voor zo lang in mogen nemen.

Ik vind persoonlijk dat een school hem max tot het eind van je schooldag bij zich mag houden.
Wat als jij op de fiets zit en er gebeurd iets? Kan je niemand bereiken omdat school je telefoon heeft.

Dat is wel erg lang? Kun je niet naar het schoolhoofd/afdelingsleider gaan? Ik vind 2 dagen nogwel redelijk maar een heleweek gaat wel erg ver.

Ja bij ons hebben ze ook zo’n regeling, dat de school hem 3 dagen mag innemen. Als hij dan op een vrijdag wordt ingenomen ben je hem een heel weekend kwijt.

Vind ik echt absoluut niet kunnen.

Bij ons hadden ze ook een week. :’) De mijne werd in de gang afgepakt en toen ik dreigde naar de politie te gaan, zei de docent dat hij hem wel in het postvak van mijn afdelingsleider zou gooien (waar elke gek hem uit had kunnen halen).
Ik vind het telefoonbeleid op scholen sowieso belachelijk. Langer dan een dag afpakken mag in mijn ogen niet, of in elk geval niet langer dan wanneer jij op school bent. Het helpt niet eens, want iedereen liep en loopt nog steeds rond met telefoon.

Dit.

Heb research gedaan:

In een besluit van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs werd in 2008 bepaald dat telefoons alleen tijdens schooltijd ingenomen mogen worden. Citaat:“De samenleving is van dien aard dat door de Commissie aan de telefonische bereikbaarheid van de vo-leerling bij het verlaten van de school na zijn laatste uur een doorslaggevend belang wordt toegekend.”
Innemen tijdens schooltijd is dus mogelijk. (Wat in de praktijk neerkomt op: ‘innemen gedurende één schooldag’.) Maar dan moet dat wel in het reglement van de school staan, en moet er een (algemene) beroepsmogelijkheid zijn voor het geval de leerling het oneens is met het innemen van zijn telefoon.

http://www.mediaopvoeding.nl/vraag/mag-een-docent-een-telefoon-afpakken-en-een-week-bewaren

Een school is bevoegd om sancties op te leggen om de goede gang van zaken op de school te bewaren. Zij mag zelf bepalen wat die sancties zijn, zolang ze maar redelijk en proportioneel zijn. Een week je telefoon kwijt omdat je kauwgum kauwt, is niet proportioneel, maar de hele dag je telefoon kwijt omdat je zat te sms-en onder de les is dat wel.
De op te leggen sancties moeten in het leerlingenstatuut zijn vastgelegd. Dit is een wettelijk voorgeschreven document (artikel 24g Wet voortgezet onderwijs), waarin de rechten en plichten van leerlingen moeten staan. Ook moet zijn toegelicht hoe “uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer”, oftewel hoe de school bij dit alles de privacy van de leerlingen gaat bewaren.
Er is geen rechtspraak over mobieltjes, of zelfs maar in het algemeen over onterechte straffen door een school. Wel zijn er uitspraken van diverse klachtencommissies. Deze zijn ingesteld op grond van die wet, maar kunnen geen bindende uitspraken doen. Er zijn een paar uitspraken over telefoon inbeslagname, maar het is moeilijk daar een duidelijke lijn in te zien.
Ik denk dat je in 2012 wel mag stellen dat de mobiele telefoon op het voortgezet onderwijs een primaire levensbehoefte van de leerling is.

Oftewel terugclaimen die telefoon!

docenten mogen telefoons wel pakken, maarmoeten die wel aan het einde van de dag terugeven!

1 week mag echt niet hoor.
Veel mensen hebben geen huistelefoon meer, dat zou dus betekenen dat je school bepaald dat je een week onbereikbaar bent. Lekker als er wat gebeurt onderweg of thuis. Dan kan je dus niet om hulp bellen.

Ik vind het prima dat ze hem in beslag nemen voor zolang je schooldag duurt. Tegenwoordig speelt een telefoon een grote rol in ons leven, dus vind ik het een grote straf als die wordt afgenomen.

Volgens mij niet. Ik zou er toch niet mee akkoord zijn alleszins.

Wilden ze bij mij ook doen laatst. Ik heb een hele scene lopen schoppen in de klas waar iedereen bij was dat ik hem niet achter ging laten op school en dat als die leraar perse mijn telefoon bij zich wilde houden, dat hij maar met mee naar huis kwam fietsen, want ik wil mijn telefoon onderweg gewoon bij me hebben. Iedereen stond ook achter me en steunde me.

Wat raar dat leraren telefoons zo lang afpakken. Heb ik echt nog nooit van gehoord. Ik vind het echt niet kunnen als een school een week lang de telefoon van een leerling in t bezit heeft.

Vaak helpt het wel als je ouders meegaan naar de school om een gesprekje te voeren. Staan je ouders achter je? Zij kunnen die telefoon echt wel terugkrijgen :slightly_smiling_face:

Bij ons was het dat je hem volgende ochtend pas kon ophalen bij teamleider, en werd die op vrijdag afgepakt, was je hem het hele weekend kwijt. Nu is er een nieuwe regel, dat als die wordt afgepakt je hem om 4 uur kan ophalen, al ben je 2 uur vrij bijvoorbeeld.

Bij ons mag je je gsm een week later gaan ophalen bij de directeur :grinning:

Ja, want daar hebben je ouders toestemming voor gegeven toen ze hun handtekening zetten op dat schoolpapierbewijs ding :’)

Max 1 dag. Als je je moeder laat bellen krijg je hem zelfs gelijk terug

Bij mij zei de leraar van ‘‘ja vroeger moest ik ook 20km fietsen en had ik ook geen mobieltje’’
ja doei flikker op toen had je ook geen pedos aan iedere weg staan :’)