Mag je verstandelijk beperkten verplichten tot participatie?

Voor school ben ik bezig met het schrijven van een beschouwing.
De stelling luidt: Mag je mensen met een verstandelijke beperking verplichten tot (arbeids)participatie?
Ik weet zelf nog niet goed of ik voor of tegen ben, en vind op internet vooral bronnen die tegen zijn. Hun argumenten zijn veelal hetzelfde.

Nu vroeg ik me af, heeft er iemand hier een mening (voor of tegen) over de bovengenoemde stelling?

Een korte uitleg als het gaat om participatie:
Participeren = een actieve deelname in de maatschappij (door bij voorbeeld werk)
Mag je verstandelijk beperkten DWINGEN tot participeren?

Uitleg Arbeidsparticipatie:

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor een aantal Wajongers met een uitkering van voor 2015. En voor mensen die Wajong willen aanvragen (nieuwe Wajongers).

Gevolgen voor nieuwe Wajongers

Mensen met een ziekte of handicap die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, hebben mogelijk recht op Wajong. Het gaat om mensen die nooit meer kunnen werken. Zij krijgen van UWV een Wajong-uitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Jongehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. En hulp bij het vinden van geschikt werk.

Gevolgen voor bestaande Wajongers

UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van iedereen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken.
Wajongers die niet kunnen werken
Wajongers zonder mogelijkheden om te werken, behouden gewoon hun Wajong-uitkering.
Wajongers die kunnen werken
Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. Ook zij behouden hun Wajong-uitkering. De hoogte van de uitkering gaat voor hen wel veranderen. De uitkering is vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.

Herbeoordeling Wajong

UWV weet niet van alle Wajongers met een uitkering van voor 2010 (oude Wajong) of zij kunnen werken. Voor een aantal hiervan is een (her)beoordeling door een arts of arbeidsdeskundige nodig

Ik denk dat bijna iedere verstandelijk beperkte participeert.

Ik denk alleen dat het moet zijn aangepast aan hun niveau, je hoeft niet ieder mens op betaald werk te zetten.
Het kan best dat ze lager op de participatieladder staan.

Verder zoals ik zeg, de meeste instellingen hebben volgens mij toch wel iets van participerende activiteiten. De stichting waar ik stage loop doet enorm veel met verbindende participerende activiteiten. En dat wilt niet zeggen dat de mensen worden gedwongen, maar wel gestimuleerd.

Verder richt je je alleen op wajongers? Want dat haal ik niet uit je stelling. Alleen uit je uitleg.

Arbeidsparticipatie en participatie zijn wel twee aparte dingen. Voor de ene persoon kan werken een gevoel van participatie brengen, een ander vindt het belangrijk om weer naar buiten te kunnen en sociale contacten op te doen.
Ik vind de stelling eigenlijk niet echt van toepassing i.v.m. de wetgeving.
De wetgeving is gewoon duidelijk dus ja, de ene verstandelijk beperkte zou nog een simpel baantje kunnen hebben en de ander niet. Ligt ook totaal aan de persoon en de mate van de verstandelijke beperking zelf.
Ik vind zelf dat iedereen recht heeft op participatie. Dus ook mensen die lichamelijk, psychisch en verstandig beperkt zijn.(inclusie)

Mwah. Ik vind niet dat je kunt dwingen. Wanneer iemand in principe lichamelijk gezond is maar geestelijk niet, dan kan hij in principe wel werken, maar dan alleen lichamelijk. Mentaal gezien niet, maar dat is dan weer nergens te bewijzen.

Nee. Je moet mensen met een beperking niet DWINGEN om iets te gaan doen waar ze niet toe in staat zijn, als er al zo weinig werk is zouden ze dat beter kunnen geven aan afgestuurdeerde mensen die geld verdienen dit geven aan de belasting en de mensen met beperking rustig kunnen leven zoals dat voor hun het beste is.

Bedankt voor jullie reacties! Die kan ik fijn verwerken in mijn verslag.

@Denna , dankjewel voor je reactie! Ben het met je eens dat veel gehandicapten al participeren binnen een instelling, maar ik denk dat je de vraag meer moet formuleren als: kan je deze doelgroep dwingen te participeren met de buitenwereld? Dus niet alleen met andere gehandicapten.
Verder richt ik me niet alleen op wajongers, maar als het gaat om arbeidsparticipatie gaat 90 % van alle informatie en nieuws over gehandicapten met deze uitkering die in de problemen komen.

@ Koala : Klopt wat je zegt, arbeidsparticipatie en participatie in het algemeen zijn inderdaad twee verschillende dingen. Vanuit school heb je de keuze dan ook tussen deze 2. Ik zelf wou het meer in over participeren in het algemeen houden, maar daar vind ik weinig ondersteunende bronnen voor. Over arbeidsparticipatie kan ik dan weer genoeg bronnen vinden, vandaar dat ik het er beide in heb gezet.

Zou je het bijvoorbeeld nog steeds eens zijn met de stelling als ik de informatie geef dat door de nieuwe participatie wet een bedrijf verplicht is een quotum aan mensen met een beperking in dienst te hebben? Hierbij worden vooral veel mensen aangenomen die maar voor een bepaald procent zelfstandig kunnen werken, waardoor hoogopgeleide gehandicapten buiten de boot vallen?

In ieder geval bedankt jongens!

Poreotix, Ik bedoel met verbindende participerende activiteiten dat mensen met een beperking naar buiten gaan en in contact komen met ‘de buitenwereld’ het is alleen dat ze begeleid worden vanuit de instelling.

Ik denk dat als je op instellingsniveau kijkt zijn ‘met uitzondering van gesloten afdelingen’ er gewoon doelen zijn die er worden gesteld en waaraan er word gewerkt. Ze krijgen in mijn instelling een script of een rollenspel of begeleiding voordat ze een activiteit ondernemen. Het is niet dat ze naar buiten worden geduwd met de boodschap “Ga maar lekker contact maken” want zo werkt het gewoon niet.

Ik zou voordat je je beschouwing schrijft eens kijken in instellingen. Ik bedoel dit niet gemeen maar ook kijkend vanuit mijn eigen opleiding, wij krijgen bv heel weinig te zien van ‘het echte werkveld’ en volgens mij is het lastig een beeld te vormen over een doelgroep als je niet meerdere malen in contact ermee word gebracht. Het is niet zo dat mensen helemaal niet participeren alleen omdat ze een beperking hebben.

En de vraag is ook nog, je hebt het over verstandelijke beperking in het algemeen. Ik zou het toespitsen op bepaalde niveau’s of bepaalde ziektebeelden. Want het maakt het allemaal heel groot, en ik zou juist inzoomen op 1 groep.

Verder zou ik ook sociale werkplekken betrekken in je beschouwing.
En kijken naar de definitie van dwang en hoe jij dwingen ziet.

Dit gaat niet werken, je moet dan investeren in die bedrijven dat ze een opleiding krijgen/ begeleiding krijgen om met de doelgroep om te gaan. Je kan niet zomaar iemand sturen naar een bedrijf met “Ga maar werken”
Dan is het ook nog zo dat veel werk niet geschikt is. Dus je moet ook maar net hebben wat er nodig is.
Dan hoe ga je iedereen met een beperking krijgen naar het werk zeker als het op meerdere plekken is?

Verder zou ik kijken naar arbeidsparticipatie op vrijwilligerswerk niveau.

meedoen in de maatschappij (=participatie) zorgt vaak voor een goed welbevinden en hoge kwaliteit van leven. Als arbeidsparticipatie niet (volledig) lukt, kan iemand altijd terugvallen op vangnetten en uitkeringen. Zo kan iemand deels werken, en zich nuttig voelen, maar zichzelf toch niet voorbij lopen in zijn kunnen.
Dat is de bedoeling van het stimuleren van participatie. Ergens vind ik het heel goed, dat de overheid en gemeenten dit willen. Mensen kunnen meer dan zij denken. Maar de gemeenten moeten nog wel eens goed kijken naar de regels en voorwaarden en wie zij laten beoordelen of iemand een uitkering krijgt ja of nee.

Dwingen is wel een groot woord, maar ik denk sowieso dat een groot deel al wel degelijk mee doet in de maatschappij in welke zin dan ook. Dan hoeft van mij ook niet perse arbeidsparticipatie te zijn. Maargoed, als de overheid dit wil invoeren, dan moet er ook beter begeleiding etc. zijn. Je kunt mensen met een geestelijke beperking niet zomaar ergens heen sturen onder het mom ‘ga daar maar lekker werken’, zo werkt het niet natuurlijk.

Hai Denna!
Thanks voor je reactie! Denk alleen dat er sprake is van miscommunicatie. Ik weet inderdaad dat er in veel instellingen soortgelijke activiteiten zijn, mijn zus heeft een verstandelijke beperking en verblijft zelf in een woonvorm. Daarnaast doe ik de opleiding Social Work, waarbij wij ons de afgelopen blokken hebben verdiept in deze doelgroep. Ben daarom van mening dat ik al redelijk wat inzicht heb, maar thanks voor je tips!

Ik denk dat je de vraag een beetje verkeerd opvat. De vraag is namelijk niet of er in veel instellingen sprake is van participatie, of niet. Daarin ben ik het namelijk wel met je eens dat veel instellingen hun bewoners zo goed mogelijk proberen te stimuleren tot participatie, dat zie ik bij mijn eigen zus ook terug.

De vraag is alleen, mag je bewoners met een verstandelijke beperking DWINGEN te participeren? Dus niet of er al sprake is van participatie.
Ongeacht handicap, niveau, intelligentie. Daarin hoef ik mij niet te specificeren, dus daarom nemen we de groep ‘mensen met een verstandelijke beperking’ in het algemeen. Mijn definitie van dwang en participatie heb ik er inderdaad al in verwerkt!

Ik doe ook de opleiding social work. En ik heb me ook meerdere blokken verdiept in een doelgroep, het wilt niet zeggen dat ik precies weet hoe alles in een instelling werkt. Ik draag alleen de suggestie aan dat je veel leert in de praktijk wat hulpzaam zou zijn voor je beschouwing.

Het is niet een vraag verkeerd opvatten, ik geef je mijn mening waar je met dit topic toch naar vraagt? En mijn mening is dat de mensen die kunnen participeren eigenlijk altijd al participeren met de uitzondering van een klein aantal mensen. Je kan het wel hebben over dwang maar er is een reden waarom bepaalde mensen niet participeren, en ik denk dat dwang niet echt de oplossing is. Waarom niet, omdat het zo niet werkt. En ik denk dat je als zorgverlener mensen ook niet wilt gaan dwingen. Je wilt stimuleren…

Ik vind niet dat je alle verstandelijk beperkten kunt dwingen tot (arbeids)participatie. Het zit 'm voor mij voornamelijk in het woord ‘alle’. Ik vind dat de verstandelijk beperkten die in staat zijn te participeren dit ook zeker moeten doen (en de kans om te participeren ook moeten krijgen), maar er is ook een groep verstandelijk beperkten die hier niet toe in staat zijn. Die groep die er niet toe in staat is, kun je niet dwingen.

Ik zou er in je beschouwing ook aandacht besteden aan het feit dat niet elke verstandelijk beperkte de kans krijgt om te participeren. Uit ervaringen in mijn directe omgeving heb ik kunnen concluderen dat het voor verstandelijk beperkten erg lastig kan zijn om te participeren omdat zij die kans niet krijgen. Dan praat je natuurlijk voornamelijk over arbeidsparticipatie, maar dat is denk ik zeker een belangrijk onderdeel.

Ik zou dus ook zeker voorstander zijn van een regel die stelt dat een bedrijf een X aantal (verstandelijk) beperkten in dienst moet nemen, waar mogelijk natuurlijk.

Kort samengevat: Je kunt dus niet alle verstandelijk beperkten dwingen tot participatie omdat niet elke verstandelijk beperkte hiertoe in staat is. Daarnaast moeten er voor de verstandelijk beperkten die hier wel toe in staat zijn wel mogelijkheden tot participatie worden geboden.

Nee, dat kun je imo nooit helemaal veralgemeniseren. Niet elke persoon met een verstandelijke handicap is in staat om te participeren, laat staan in de vorm van arbeid. Ik denk wel dat het goed is om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op een of andere manier een plekje krijgen in onze maatschappij. Maar dat moet dan wel op individuele basis gebeuren.

lees mijn post nog eens. Er staat REDELIJK wat inzicht, niet dat ik alle kennis van de wereld heb.

Waarom werkt dwang volgens jou niet? waarom moeten begeleiders hen niet dwingen? waarom werkt stimulatie beter dan dwang? Dat zijn de antwoorden die ik zoek!

Niet of de mensen die KUNNEN participeren dit wel of niet doen :wink: Want dat klopt inderdaad. Er zijn genoeg mensen met een verstandelijke beperking die participeren. Daar is ook geen discussie over mogelijk.
De antwoorden die je geeft kloppen hoor, dus ik hoop niet dat je je aangevallen voelt!

Het gaat puur om het woordje dwang. Mogen ze gedwongen worden? waarom wel? niet? Je geeft aan dat mensen die kunnen participeren dit al doen. Maar die mensen die om welke reden dan ook niet kunnen participeren, mogen zij gedwongen worden? Waarom wel?
Wat ik uit je reacties ophaal is dat je vind dat dwang niet werkt, in ieder geval niet bij iedereen. Maar waarom vind je dat?

In ieder geval bedankt voor alle reacties! Heb een goed betoog kunnen schrijven, met verschillende voors en tegens. Had zoveel reacties niet verwacht, maar word gewaardeerd !

Aangezien je dit voor school doet, is dit niet toegestaan. Dus ik ga hier een slotje op zetten.