Maatschappelijke Stage (Pilot)

Doet jullie school ook mee aan de maatschappelijke stage pilot?
Zo ja: Wat vind je daarvan? Heb je al iets gevonden?

Maatschappelijke stage:

De maatschappelijke stage heeft tot doel de leerlingen kennis te laten maken met en een (onbetaalde) bijdrage te laten leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Het doel is dat leerlingen meer inzicht krijgen en begrip ontwikkelingen voor de diversiteit in de maatschappij en hoe zij zich daarin op een respectvolle wijze en zo optimaal mogelijk kunnen bewegen.
De maatschappelijke stage heeft tot doel om algemeen maatschappelijke competenties (burgerschap competenties) bij leerlingen verder te ontwikkelen in een betekenisvolle leeromgeving. De stage is een vorm van leren binnen of buiten de school waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten hun kennis van, houding en gedrag naar de
maatschappij verder verdiepen en versterken. Zo worden de leerlingen in staat gesteld om binnen diverse situaties vaardigheden, houdingen en kennis te oefenen.
De stage moet voor de leerling zinvol zijn. Hij moet het gevoel hebben dat zijn inzet ertoe doet. De stage moet ook voor de samenleving zinvol zijn.

Oftewel: Je moet gewoon stagelopen, maar het mag niet bij een winstgevend bedrijf zijn. Dan valt er dus veel weg. Wat overblijft: bejaardentehuis, bibliotheek, ziekenhuis, etc.

In 2009 (dit jaar dus) wordt er een pilot gehouden in een aantal provincies, in ieder geval in Friesland en Utrecht. Leerlingen moeten 30 uren stage lopen. Als dit lukt, wordt het vanaf 2010 of 2011 verplicht voor leerlingen om een maatschappelijke stage te lopen, maar dan 72 uur.

Ik moet het ook en ik vind het stom.

Ze zijn er in januari over begonnen, en we weten nu nog amper iets.
We hebben vorige week te horen gekregen dat we tot december 2009 hebben in plaats van tot juni 2009. Dat is namelijk veel te kort als we nu nog moeten beginnen…

Er zou een vacaturebank komen, zodat leerlingen aan bedrijven worden gekoppeld. Maar helaas, dit is er nog steeds niet. Dus moeten we het zelf allemaal uitzoeken, zonder enige vorm van begeleiding.

Nou ja, tot zover mijn geklaag.

Ik vind het idee van de maatschappelijke stage een beetje krom, als je bij een winstgevend bedrijf stage gaat lopen, doe je heus wel mee aan de maatschappij.

Reacties?

Ik ben net klaar met mijn stage.
Het was écht de week van mijn leven !
Heb er ook mijn vriend ontmoet :slightly_smiling_face:
Ik heb stage gelopen bij stichting forever-fun.

Ja wij deden dit aan het begin van het jaar proef ofzo.
Ik liep stage bij een buurthuis die een soort week organiseerde met een eind feest.
Er kwam niemand op dat eindfeest, en er kwamen bijna geen mensen bij de activiteiten. Was echt een topper.
Gelukkig ben ik daar klaar mee!