maatregelen tegn pesten

ik heb heeel veel deelonderwerpen nodig voor het ond. maatregelen tegen pesten. Heeft iem. een idee? het mot morgen af ds ben ik een betje wanhopig…

Jeetje ik hoop dat je wel wat beter typt in je verslag. Verder is ‘maatregelen tegen pesten’ nogal breed. Er zijn verschillende soorten pesten, in verschillende leeftijdscategorieën enzovoort, heb je daar al over nagedacht? Als je je vraag wat specifieker maakt kunnen wij je beter helpen.

Je kunt het onderverdelen in basisschool en middebare school:

Maatregelen: met betrekking tot het gepeste kind zelf
→ vertrouwenspersoon
→ verweerbaarheidsprogramma
→ cursus op school aan bieden zodat het kind er beter mee om kan gaan

Maatregelen: om pesten te voorkomen
→ lesprogramma
- duidelijk maken wat pesten is en hoe iemand dat op dat moment ervaart
- duidelijk maken wat pesten voor iemand is wanneer de gepeste persoon
ouder is.

Maatregelen: tegen de pestkoppen
→ gesprekken op school
→ cursus, vaak is er iets waardoor ze anderen omlaag halen, daar hulp voor zoeken.

Hoop dat je er iets aan hebt :slightly_smiling_face: