Lijst met alle HBO en WO studies

Hoi!

Ik ben op zoek naar een lijst van alle HBO studies en alle WO studies. Ik zit namelijk in 5VWO en moet volgend jaar een studie kiezen, maar heb nog geen idee wat :frowning_face:.
Ik heb op internet gekeken maar kan geen lijst vinden van ALLE studies! Er zijn lijsten van studies van scholen of van bepaalde richtingen, maar niet een lijst met alle studies.
Misschien heeft iemand zo’n lijst gekregen van school ofzo? Ik zou er heel erg mee geholpen zijn :slightly_smiling_face:
Alvast bedankt!

Misschien op Qompas ?

Geen idee, up~!

www.qompas.nl denk ik?

Zoiets?
http://www.kiesjestudie.nl/

jaa gevonden! ik heb eens even gezocht maar ik heb er een van school. Het is wel een pdf bestand dus ik weet niet hoe ik m moet sturen

Bijlage C
(Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband
met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)
Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen
hoger onderwijs 2007
Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die
vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:
  NT: profiel natuur en techniek
  NG: profiel natuur en gezondheid
  EM: profiel economie en maatschappij
  CM: profiel cultuur en maatschappij
  bi: biologie
  ec: economie
  gr: Grieks
  la: Latijn
  nl&t: natuur, leven & technologie
  sk: scheikunde
  wia: wiskunde A
  wib: wiskunde B
  2emvt: tweede moderne ‘vreemde’ taal
  Ad: Associate degree
 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:
  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding
  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding
  Economie
  nr Opleidingen NT NG EM CM
 3. B Accountancy en Controlling * * * wia of wib
 4. B Actuariële wetenschappen * wib wib wib
 5. B Algemene economie * * * wia of wib
 6. B Bedrijfseconomie * * * wia of wib
 7. B Bedrijfskunde * * * wia of wib
 8. B Bedrijfswetenschappen
  (einde instroom per 1-9-2009)
   • wia of wib
 1. B Business administration/
  Bedrijfskunde
  (einde instroom per 1-9-2009)
   • wia of wib
 1. B Business Studies
  (einde instroom per 1-9-2009)
   • wia of wib
 1. B Econometrics
  (einde instroom per 1-9-2009)
 • wib wib wib
 1. B Econometrics and Operations
  Research
  (einde instroom per 1-9-2009)
 • wib wib wib
 1. B Econometrie en Besliskunde
  (einde instroom per 1-9-2009)
 • wib wib wib
 1. B Econometrie en Operationele
  research
 • wib wib wib
 1. B Economics * * * wia of wib
 2. B Economie * * * wia of wib
 3. B Economie en Bedrijfseconomie * * * wia of wib
 4. B Economie en Bedrijfskunde * * * wia of wib
 5. B Economie en Informatica * * * wia of wib
 6. B Economie en management
  (einde instroom per 1-9-2009)
   • wia of wib
 1. B Fiscale economie * * * wia of wib
 2. B International Business * * * wia of wib
 3. B International Business
  Administration
   • wia of wib
 1. B International Economics and
  Business
   • wia of wib
 1. B International Economics and
  Finance
   • wia of wib
 1. B Technologie management * * * wia of wib
  Gedrag en Maatschappij
  nr Opleidingen NT NG EM CM
 2. B Algemene sociale wetenschappen * * * *
 3. B Bachelor University College Maastricht
  (einde instroom per 1-9-2009)

 1. B Bestuur en organisatie * * * *
 2. B Bestuurskunde * * * *
 3. B Communicatiewetenschap * * * *
 4. B Criminologie * * * *
 5. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie * * * *
 6. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies
  (einde instroom per 1-9-2009)

 1. B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-
  Westerse Samenlevingen
  (einde instroom per 1-9-2009)

 1. B European Studies
  (einde instroom per 1-9-2009)

 1. B Gedrag en samenleving
  (einde instroom per 1-9-2009)

 1. B Milieu-maatschappij-wetenschappen * * * *
 2. B Onderwijskunde * * * *
 3. B Organisatiewetenschappen * * * *
 4. B Pedagogische wetenschappen * * * *
 5. B Personeelwetenschappen * * * *
 6. B Planologie * * * *
 7. B Politicologie * * * *
 8. B Psychologie * * * *
 9. B Sociaal-Culturele Wetenschappen * * * *
 10. B Sociale Geografie * * * *
 11. B Sociale Geografie en Planologie * * * *
 12. B Sociologie * * * *
 13. B Technische Planologie * * * wia of
  wib
 14. B Vrijetijdwetenschappen
  (einde instroom per 1-9-2009)

Gezondheidszorg
nr Opleidingen NT NG EM CM

 1. B Algemene gezondheidswetenschappen
  (einde instroom per 1-9-2009)

 1. B Bewegingswetenschappen bi na # #
 2. B Biomedische wetenschappen bi na # #
 3. Diergeneeskunde bi na # #
 4. B European Public Health * * * *
 5. Geneeskunde bi na # #
 6. B Geneeskunde bi na # #
 7. B Gezondheid en leven bi * bi + sk #
 8. B Gezondheidswetenschappen * * * *
 9. B Klinische technologie bi na # #
 10. B Medische Informatiekunde bi na wib + na wib + na
 11. B Tandheelkunde bi na # #
  Landbouw en Natuurlijke omgeving
  nr Opleidingen NT NG EM CM
 12. B Agrotechnologie
 • na wib + na +
  (sk of bi)
  wib + na + (sk of
  bi)
 1. B Bedrijfs- en
  Consumentenwetenschappen
   • wia of wib
 1. B Biologie bi na # #
 2. B Biotechnologie * * 2 uit na,sk en
  bi
  na + sk + bi
 3. B Bodem, Water en Atmosfeer * wib + na wib + na + sk wib + na + sk
 4. B Bos- en natuurbeheer * * bi of ak wia + (bi of ak)
 5. B Dierwetenschappen * * sk (wia of wib) + sk
 6. B Economie en Beleid * * * wia of wib
 7. B Gezondheid en Maatschappij * * * wia of wib
 8. B Internationaal Land- en
  Waterbeheer
 • wib + na
  wib + na
  wib + na
 1. B Internationale
  Ontwikkelingsstudies
   • wia of wib
 1. B Landschapsarchitectuur en
  ruimtelijke planning
   • (wia of wib)+ (ak of
    bi)
 1. B Levensmiddelentechnologie * * wib + na + sk wib + na + sk
 2. B Milieukunde * wib + na wib + na + sk wib + na + sk
 3. B Moleculaire
  Levenswetenschappen
 • na of
  (wib+nl&t)
  wib + na + sk wib + na + sk
 1. B Plantenwetenschappen * * 2 uit bi, na en
  sk
  bi + na + sk
 2. B Toegepaste
  Communicatiewetenschap

 1. B Voeding en Gezondheid * * sk + bi sk + bi
  Natuur
  nr Opleidingen NT NG EM CM
 2. B Aarde en economie * * * wia of wib
 3. B Aardwetenschappen * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + na + sk
 4. B Algemene natuurwetenschappen * wib +
  na
  wib + (na of
  sk)
  wib + na + sk
 5. B Bedrijfswiskunde en Informatica * wib wib wib
 6. B Beta-gamma * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + (na of sk)
 7. B Bio-exact bi wib +
  na
  # #
 8. B Biofarmaceutische wetenschappen
  (einde instroom per 1-9-2009)
  bi * bi + na + sk #
 9. B Biologie bi na # #
 10. B Farmaceutische wetenschappen * na na + sk (wia of wib) + na +
  sk
 11. B Farmacie * na na + sk (wia of wib) + na +
  sk
 12. B Informatica * wib wib wib
 13. B Informatica/Kennistechnologie/ICT * wib wib wib
 14. B Informatiekunde * * * wia of wib
 15. B Kunstmatige Intelligentie * * * wia of wib
 16. B Life Science and Technology * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + na + sk
 17. B Medische Natuurwetenschappen * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + na + sk
 18. B Milieu-natuurwetenschappen * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + na + sk
 19. B Moleculaire Levenswetenschappen * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + na + sk
 20. B Molecular Science and Technology * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + na + sk
 21. B Natuur- en Sterrenkunde * wib +
  na
  wib + na wib + na
 22. B Natuurkunde * wib +
  na
  wib + na wib + na
 23. B Natuurwetenschappen * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + na + sk
 24. B Psychobiologie bi * # #
 25. B Scheikunde * wib +
  na
  wib + na +
  sk
  wib + na + sk
 26. B Sterrenkunde * wib +
  na
  wib + na wib + na
 27. B Wiskunde * wib wib wib
  Recht
  nr Opleidingen NT NG EM CM
 28. B Bestuurskunde * * * *
 29. B European Law School * * * *
 30. B Fiscaal recht * * * *
 31. B Internationaal en Europees Recht * * * *
 32. B Law in Europe
  (einde instroom per 1-9-2009)

 1. B Nederlands Recht
  (einde instroom per 1-9-2009)

 1. B Notarieel Recht * * * *
 2. B Recht en Bestuur * * * *
 3. B Recht en ICT * * * *
 4. B Recht en Management * * * *
 5. B Rechtsgeleerdheid * * * *
  Taal en Cultuur
  nr Opleidingen NT NG EM CM
 6. B Algemene Cultuurwetenschappen * * * *
 7. B American Studies * * * *
 8. B Arabische Taal en Cultuur * * * *
 9. B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen
  en Culturen

 1. B Archeologie * * * *
 2. B Archeologie en Prehistorie * * * *
 3. B Communicatie- en
  Informatiewetenschappen

 1. B Cultuurwetenschappen * * * *
 2. B Documentaire Informatiewetenschap * * * *
 3. B Duitse Taal en Cultuur * * * *
 4. B Egyptische Taal en Cultuur * * * *
 5. B Engelse Taal en Cultuur * * * *
 6. B Europese Studies * * * *
 7. B Finoegrische Talen en Culturen * * * *
 8. B Franse Taal en Cultuur * * * *
 9. B Friese Taal en Cultuur * * * *
 10. B Geschiedenis * * * *
 11. B Godgeleerdheid * * * *
 12. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur la of gr la of gr la of gr la of gr
 13. B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen * * * *
 14. B Hebreeuwse Taal en Cultuur * * * *
 15. B Internationale betrekkingen en
  internationale organisatie

 1. B Islamitische theologie * * * *
 2. B Italiaanse Taal en Cultuur * * * *
 3. B Keltische Talen en cultuur * * * *
 4. B Kunsten, Cultuur en Media * * * *
 5. B Kunstgeschiedenis * * * *
 6. B Latijnse Taal en Cultuur * * * *
 7. B Liberal Arts en Sciences * * * *
 8. B Literatuurwetenschap * * * *
 9. B Media en Cultuur * * * *
 10. B Muziekwetenschap * * * *
 11. B Nederlandkunde/ Dutch studies * * * *
 12. B Nederlandse Taal en Cultuur * * * *
 13. B Nieuwgriekse Taal en Cultuur * * * *
 14. B Oudheidkunde * * * *
 15. B Portugese Taal en Cultuur * * * *
 16. B Religie en levensbeschouwing * * * *
 17. B Religiestudies * * * *
 18. B Roemeense Taal en Cultuur * * * *
 19. B Romaanse Talen en Culturen * * * *
 20. B Ruslandkunde * * * *
 21. B Scandinavische Talen en Culturen * * * *
 22. B Slavische Talen en Culturen * * * *
 23. B Spaanse Taal en Cultuur * * * *
 24. B Taal en Cultuurstudies * * * *
 25. B Talen en Culturen van Afrika * * * *
 26. B Talen en Culturen van China * * * *
 27. B Talen en Culturen van het Midden Oosten * * * *
 28. B Talen en Culturen van India en Tibet * * * *
 29. B Talen en Culturen van Japan * * * *
 30. B Talen en Culturen van Korea * * * *
 31. B Talen en Culturen van Latijns
  Amerika/Spaans

 1. B Talen en Culturen van Mesopotamië en
  Anatolië

 1. B Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en
  Oceanië

 1. B Taalwetenschap * * * *
 2. B Theater- Film en Televisiewetenschap * * * *
 3. B Theaterwetenschap * * * *
 4. B Theologie * * * *
 5. B Vergelijkende Indo-Europese
  Taalwetenschap

 1. B Wereldgodsdiensten * * * *
 2. B Wijsbegeerte * * * *
 3. B Wijsbegeerte van een bepaald
  wetenschapsgebied

Techniek
nr Opleidingen NT NG¹ EM CM

 1. B Advanced Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk
 2. B Bedrijfsinformatietechnologie * wib wib wib
 3. B Biomedische technologie * wib + na wib + na wib + na
 4. B Bouwkunde * wib + na wib + na wib + na
 5. B Civiele Techniek2 * wib + na wib + na wib + na
 6. B Elektrotechniek * wib + na wib + na wib + na
 7. B Industrial design
  (einde instroom per 1-9-2009)
 • wib + na wib + na wib + na
 1. B Industrieel Ontwerpen * wib + na wib + na wib + na
 2. B Life Science & Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk
 3. B Luchtvaart- en
  Ruimtevaarttechniek
 • wib + na wib + na wib + na
 1. B Maritieme Techniek * wib + na wib + na wib + na
 2. B Scheikundige Technologie * wib + na wib + na + sk wib + na + sk
 3. B Scheikundige Technologie en
  Bioprocestechnologie
 • wib + na wib + na + sk wib + na + sk
 1. B Sustainable Molecular Science and
  Technology
 • wib + na wib + na + sk wib + na + sk
 1. B Technische Aardwetenschappen * wib + na wib + na wib + na
 2. B Technische Bedrijfskunde * wib wib wib
 3. B Technische Bestuurskunde * wib + na wib + na wib + na
 4. B Technische Informatica * wib wib wib
 5. B Technische
  Innovatiewetenschappen
 • wib wib wib
 1. B Technische Natuurkunde * wib + na wib + na wib + na
 2. B Technische Wiskunde * wib wib wib
 3. B Telematica * wib wib wib
 4. B Werktuigbouwkunde2 * wib + na wib + na wib + na
  1 Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan
  de eisen ‘na’ en ‘wib’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.
  2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven
  om aan de eisen ‘na’ en ‘wib’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Als je een betere versie wil mail ik hem wel even. Het zijn overigens alleen universitaire studies

jeetje. wat veel.

Ik vind het eigenlijk wel weinig. Ik had verwacht dat we veel meer keuzes hadden.

dankjewel zarax!!
hier kan ik echt wat mee :slightly_smiling_face:
en @ Sleipnir: volgens mij zijn er van deze studies nog wel weer ‘vertakkingen’ zeg maar, maar dat weet ik niet zeker. ik vind het eerlijk gezegd ook wel weinig, zeker omdat er nog niet echt iets bijzit waarvan ik denk: yes, dat lijkt me nou heel erg leuk.

ook de anderen bedankt voor het zoeken :slightly_smiling_face:

Er bestaat ook een boek met alle studies, en aan welke universiteit je ze kunt volgen. En wat voor profiel je er voor nodig hebt e.d. Die heb ik ook gebruikt toen ik moest gaan kiezen. Maar heel eerlijk gezegt weet ik niet meer hoe hij heet.

op qompas.nl heb ik ook wat gevonden:
http://studiekeuze.qompas.nl/studierichtingen.html
hier staan ze volgens mij ook allemaal!

@ purepassion: Ja, zulke boeken kun je ook kopen, maar ik dacht: ik probeer eerst de gratis manier: internet :$.

Oh ik had dat boek toen via school, van mijn decaan geleent. Misschien kan het ook via jou school?

Wauw mijne staat er wel bij! Haha dat verbaast me. Maar ik zou als ik jou was gewoon op verschillende universiteiten kijken en heel veel van die boekjes aanvragen! (En zelfs dan kan het fout gaan want ik besloot van de een op de andere dag iets heel anders te studeren:P).

Volgens mij zijn er zo veel studies dat je beter per school kan kijken. Iedere school heeft op de website een lijst van de studies staan die ze aanbieden. En inderdaad brochures aanvragen, die zijn gratis,

Ik heb dat gehad van mn school!
Alleen this geen lijst hoor this een heel dik boek. Net een soort glossy idee.
en daarin staan dus alle hbo en wo studies en waar ze te volgen zijn.
Moet je eens voor vragen bij je decaan.

bedankt allemaal, ga ik doen :slightly_smiling_face:

Je kan ook gewoon naar een open dag van een universiteit bij jou in de buurt gaan en daar een beetje rondkijken!
Je kan het inderdaad ook vragen aan je decaan, die weet het vast wel. En je zegt dat je helemaal nog niet weet wat je wil doen, dus misschien is het een idee om een studiekeuzetest te doen? Dan weet je gelijk in welke richting je moet zoeken want er zijn zoveel dingen die je kan doen.

www.tkmst.nl is een goeie site! staan alle opleidingen op, en er staat ook op welke scholen je het kan volgen.