Lbs opdracht symboliek...

Haaai girlscene people.

Ik moet dus een lbs werkstuk maken over de art architecture en symbolic in een kathedraal. (notre dame)

Maar zelf snap ik niet helemaal wat dat symboliek inhoud.\

Hebben jullie enig idee ?

De symboliek van de Franse kathedralen

Karakteristieke constructies als de spitsboog en het ribgewelf werden al eerder in de Islamitische en Romaanse architectuur toegepast, maar de Gotiek is toch een radicale breuk met het verleden door de veel lichtere en transparantere structuur. Door het veelvuldig gebruik van glas-in-loodramen werden de gevels veel lichter en opener. Binnen in de kathedraal ligt de nadruk op diagonale lijnen en ruime zichtlijnen. Dit veranderde de zware en aardse Romaanse kerk in verticaal gerichte, bijna zwevende gewelven. Dit effect werd nog versterkt doordat de Gotische kerk echt als een eenheid werd ontworpen en gebouwd, dit in tegenstelling tot de meeste Romaanse kerken die zijn gebouwd als een verzameling van verschillende ruimtes. Ook werd de ornamentiek rijker qua vorm en symboliek. Als je goed kijkt kom je in deze katholieke kerken diverse oudere Keltische symbolen tegen. Zoals het pentagram in de vorm van een vijfhoekig samengesteld boomblad, bijvoorbeeld van de kastanje of de eik. Ook is de kruisbloem vaak te vinden is op torenspitsen, dit is een combinatie van de lelie en het kruis, een Keltisch en christelijk symbool in één.

De verticale en lichte constructie van de Franse kathedralen is functioneel want het gebouw moest de geest verheffen. Het onaardse schemerlicht dat door de glas-in-lood ramen schijnt versterkt dit effect nog eens. Net als de Egyptische tempels zijn Gotische kathedralen op de Oost-West as gebouwd, dit heeft te maken met de opkomst en ondergang van de zon. De belangrijkste ingang zit dan ook altijd in de Westgevel en daarboven zie je het roosvenster. De geopende roos is het symbool van het aardse leven.

:slightly_smiling_face:

oww haha meer dan ik verwachte maar bedankt :slightly_smiling_face: