Latijn tekst..

Hoi,
Omdat onze leraar deze week gaat trouwen heeft hij een ‘lollig’ opdrachtje bedacht (vindt hij zelf :stuck_out_tongue: ). We moeten een tekst vertalen, maar wij mogen niet onze eigen boeken gebruiken. We mogen ook geen boeken lenen. We mogen het van internet halen, aan mensen vragen, overschrijven, zolang we er zelf maar niks van vertalen. We mogen het wel controleren en als het fout is weer laten vervangen door een ander stuk wat we hebben gevonden.
Dus kan je een beetje vertalen? En wil je mij helpen? Een klein stukje is ook al goed. Hier is de tekst:

Media nocte territi sumus, quod clamor terribilissiumus Gallorum extra vallum ab omnibus auditus erat. Hoc clamore maximo Galli Alesiae certiores facti sunt socios pervenisse. Eodem tempore tubam audimus et scimus signum a Vercingetorige suis dari. Sic intellexiumus viros ex oppido duci et impetum in castra nostra fieri. Nunc librilibus, sudibus, glaudibus Galli a nobis proterrentur. Obscura nocte plumira vulnera utrimque accipiuntur. Dum procul a castris aberant, Galli proficiebant quia ingentem multitudinem telorum mittere poterant. Sed cum prope adessent, alii se stimulis induebant, aliitransfodiebantur cum in scrobes cecidissent, alii interficiebantur pilis muralibus, quae ex vallo missa erant. Hoc modo iterum Galli a Caesare victi erant.

Wat ik verder weet: het gaat over een soldaat van caesar van een nachtelijke aanval van Galliërs op de romeinse verdedigingslinie. Die was aangelegd om de Gallische stad Alesia te belegeren.

Er zijn ook een paar woorden die ik al heb:
medius - middenin
vallum - omheining (van het kamp)
Alesiae - in Alesia
certiorem facio, feci, factus + a.c.i. - op de hoogte brangen
socii - voor de galliers
tuba - trompet
signum - teken, signaal
vercingetorix, -igis - Vercingetorix (leider van de Galliers)
oppidum - stad
duci - inf. pass.
fieri - inf. pass. van facio
librile, -is - slingermachine
sudis, -is - scherpgepunte paal (geslingerd uit machines)
glans, -ndis - loden slingerkogel
proterreo - afschrikken
vulnus, -eris (onz.) - wond
utrimque - aan beide kanten
procul a abl. - ver van
proficio (proficêre) - in het voordeel zijn
alii … alii … alii - sommigen … anderen … weer anderen
stimulus - voetangel (scherp gepunte smaak in de grond verbogen)
se induêre + abl. - blijven zitten aan
transfodio (transfodêre) - doorboren
scrobes - -is, kuil
pilum murale - zware speer
participium perfrectum passief van vinco (vincêre)

Ik hoop dat iemand reageerd…
x

sorry, heb geen idee… mijn latijn is helaas niet zo goed (zit in 5gym daar niet van,
maar tis gewoon niet me favo vak) Vraag anders een andere leraar/lerares
latijn bij jou op school, die kan het vast zo voor je vertalen.

Media nocte territi sumus, quod clamor terribilissiumus Gallorum extra vallum ab omnibus auditus erat. Hoc clamore maximo Galli Alesiae certiores facti sunt socios pervenisse. Eodem tempore tubam audimus et scimus signum a Vercingetorige suis dari. Sic intellexiumus viros ex oppido duci et impetum in castra nostra fieri. Nunc librilibus, sudibus, glaudibus Galli a nobis proterrentur. Obscura nocte plumira vulnera utrimque accipiuntur. Dum procul a castris aberant, Galli proficiebant quia ingentem multitudinem telorum mittere poterant. Sed cum prope adessent, alii se stimulis induebant, aliitransfodiebantur cum in scrobes cecidissent, alii interficiebantur pilis muralibus, quae ex vallo missa erant. Hoc modo iterum Galli a Caesare victi erant.

sumus = wij zijn
quod = omdat
clamor = iets met roepen/schreeuwen
auditus = audire = horen
erat = hij was
clamore = ook iets met roepen/schreeuwen
sunt = zij zijn
signum = teken
intellexiumus = intellex = perf. stam van intellegere en dat is begrijpen geloof ik
mittere = zenden
poterant = zij konden
sed = maar

haha dat zijn die ik uit mijn hoofd weet, en ik heb ook een deel niet gehad (:

Media nocte territi sumus, quod clamor terribilissiumus Gallorum extra vallum ab omnibus auditus erat. Hoc clamore maximo Galli Alesiae certiores facti sunt socios pervenisse. Eodem tempore tubam audimus et scimus signum a Vercingetorige suis dari. Sic intellexiumus viros ex oppido duci et impetum in castra nostra fieri. Nunc librilibus, sudibus, glaudibus Galli a nobis proterrentur. Obscura nocte plumira vulnera utrimque accipiuntur. Dum procul a castris aberant, Galli proficiebant quia ingentem multitudinem telorum mittere poterant. Sed cum prope adessent, alii se stimulis induebant, aliitransfodiebantur cum in scrobes cecidissent, alii interficiebantur pilis muralibus, quae ex vallo missa erant. Hoc modo iterum Galli a Caesare victi erant.

Zoiets, zonder boek, uit het hoofd, kan fout zijn!:
Midden in de nacht werden wij gestoord, omdat wij het vreselijkste geschreeuw uit het gallische kamp rondom ons hoorden.
& geen zin meer (A). Sorry! xxxxx

dum is terwijl,kzit nogmaar in de eerstes latyn dus,k kan al doie andre dingn nog niej :stuck_out_tongue:
x

nocte: is nacht
Gallorum: van de Galliërs
extra: buiten
autius erat: hij had gehoord
hoc clamore: dit geschreeuw (abl)
socios: vrienden/bondgenoten
pervenisse: veliezen (infinitivus)

en toen had ik geen zin meer (A) Latijn is stom

Volgens mij heb ik deze tekst in de vierde moeten vertalen… X’D

Ik heb nu tussenuren en ik verveel me, dus ik ga eraan beginnen voor je :stuck_out_tongue:

Wij zijn midden in de nacht gestoord, omdat het verschrikkelijke geschreeuw van de Galliërs buiten de omheining door allen is gehoord. De Galliërs in Alesia zijn door dit zeer grote geschreeuw op de hoogte gebracht dat de bondgenoten zijn aangekomen. In dezelfde tijd hoorden wij een trompet en een signaal aan Vercingetorixis gegeven (dit deel snap ik niet). Zo begrepen wij dat een man uit de stad leidde en een aanval in ons legerkamp deed. Nu werden de Galliërs door ons afgeschrikt door slingermachines, scherpgepunte palen en kogels. In de donkere nacht werden aan beide kanten vele wonden opgelopen. Terwijl zij ver van het legerkamp aanwezig waren geweest, waren de Galliërs in het voordeel omdat zij door middel van de zeer grote menigte wapens konden sturen.

De laatste 2 zinnen kan ik vanmiddag wel even doen (ik moet nu weg), of iemand anders vertaalt die even :stuck_out_tongue:

Dankjedankjedankje.
Mijn leraar heeft besloten (omdat hij gaat trouwen, volgensmij overmorgen) dat hij iedereen die uberhaupt wat ingeleverd heeft een 10 te geven die 1x meetelt.

yeahyeahyeah., heel erg bedankt allemaal!

Wat een chille leraar heb jij!

Maar als je die tekst uit een boekje hebt, die ook als schoolboek wordt gebruikt staat het misschien ook op www.latijnengrieks.nl (trouwens ook een tip voor kinders die geen zin hebben in latijn of grieks hw :smirk:)