landelijke staakdag tegen de inkorting van de zomervakantie!

mensen belanrijk!
iedereen doe mee!

Oproep aan alle leerlingen en leraren, Op maandag 4 april 2011 is er weer een Landelijke Leerlingen Staking georganiseert tegen de lesurennorm en de inkorting van de zomervakantie. Hierbij worden niet alleen de leerlingen maar ook de leraren opgeroepen om te gaan staken!! Het plan is dat geen één leerling in nederland naar school gaat, stuur dit bericht naar iedereen door!!

xxxliefs

wie doet er mee?

waarom is dat dan?

omdat ze de zomervakantie een week gaan inkorten!

oesp zie opeens dat dit topic er al is
het spijt me
deze mag verwijderd worden

ok

Wij kregen vandaag een brief van school dat we niet mochten staken.
maar was ik toch al niet van plan

^bij ons werd dat ook al gezegd, omdat het niet gesteund werd door het LAKS. Maar we staken nu juist tegen de oplossing. De zomervakantie wordt met een week verkort, maar die dagen worden nu verspreid over het jaar.

Het is geen officiële staking, wordt niet gesteudn door het LAKS. Dus nee, ik ga niet staken. Was het sowieso al niet van plan.

ik ga niet staken… ik heb geen zin om 16 uur na te komen… dit staat op de site van onze school…

In het land circuleren oproepen aan leerlingen om op maandag 4 april 2011 te gaan staken. Als redenen van de staking worden de onderwijstijd en de inkorting van de zomervakantie genoemd.

Het LAKS steunt de acties van deze oproep niet. Zij krijgen geen klachten dat er sprake is van een te hoge werkdruk.
Iedereen in Nederland heeft het recht om te demonstreren. Maar als leerling heb je ook leerplicht. Aangezien het hier om een wilde staking gaat, zonder dat er afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijke actie of een verzamelpunt, stelt de schoolleiding zich op het standpunt dat de leerplicht nu voorrang moet krijgen.

Deelname aan deze staking zullen wij dan ook als spijbelen zien. De schoolleiding van onze school gaat er vanuit dat onze leerlingen niet meedoen aan deze staking. Wij verbieden daarom dus deelname aan deze actie.

Indien een leerling ondanks uitdrukkelijk verbod op maandag dus toch ongeoorloofd absent is, zullen we dit verzuim doorgeven aan de leerplichtambtenaar en wordt de leerling volgens de regels van de school op een gepaste wijze gestraft.

Je mag niet staken omdat het LAKS de staking niet steunt. Dus nee, ik ga niet staken…

Ik doe mee :’)

nee grapje, dit helpt toch niet!!
en ik heb dan toetsweek, dus ik was sowieso vrij. Dan valt er niets te staken :stuck_out_tongue:

Ik heb pta week dus eh XD

De zomervakantie wordt van 7 naar 6 weken ingekort, maar die 5 schooldagen uit die laatste week, die dus wegvalt worden wél verdeelt over het jaar.
Ik vind het juist beter. Heb je soms gewoon lekker een dagje tussendoor vrij, juist fijn toch!
En op onze school mag je wel staken, maar alleen met toestemming van je ouders als je minderjarig bent. Maarja, ga toch niet.

ik vind het op zich niet zo verkeerd. Alleen is het voor de leraren wat minder, zoals bijvoorbeeld op de basisschool die moeten al een week van te voren dingen doen enzo (ik weet niet hoe dat op die middelbaar eigenlijk gaat)

Uhm, Die maandag heb ik 2 tentamens te maken. & als ik dan niet kom opdagen, heb ik twee enen. Dus dat lijkt me niet verstandig.

btw; was het sowieso niet van plan.

De dagen worden niet verdeeld over het jaar, het idee is volgens mij dat je dan “leuke” educatieve uitjes gaat doen met school.
Maar ik ga niet staken.

Wij moeten dan donderdag (studiedag) terug komen. Om heerlijk 14 uurtjes na te blijven.
2 uur voor elk uur dat je spijbelt.
Zucht.

Ik wilde wel… maar dit bericht staat op onze site;

Beste leerlingen,

Er gaan geruchten dat het LAKS aanstaande maandag een landelijke scholierenstaking zou organiseren.
Dat is NIET WAAR.
Op de site van het LAKS staat het volgende:

In verschillende media was het al te lezen, een aantal Amsterdamse scholieren heeft besloten om op 4 april te gaan staken voor minder huiswerk en lesuren: ook zijn ze van mening dat de zomervakantie niet vijf dagen verkort mag worden. Het LAKS steunt de acties van deze scholieren niet. We krijgen geen klachten over een te hoge werkdruk.
Het is ook niet juist om te denken dat de scholieren minder vakantie krijgen. De zomervakantie wordt dan wel vijf dagen korter, deze vijf vrije dagen worden echter verspreid over het schooljaar. Door het jaar heen krijg je daardoor extra vrij, dit is juist bedacht om de werkdruk door het jaar heen te verlagen en om meer rustmomenten in te bouwen.

Er is maandag dus GEEN officiële staking. Alle geplande activiteiten op school (lessen, repetities, projecten, schoolexamens etc.) gaan gewoon door.
Leerlingen,die maandag wel staken, zijn dus ongeoorloofd afwezig en overtreden de leerplichtwet. We treffen dezelfde sancties als in gelijksoortige situaties van ongeoorloofd verzuim en zullen desgewenst ook de leerplichtambtenaar inschakelen.

We rekenen erop dat jullie zo voldoende ingelicht zijn en berichten over een eventuele staking zo ontzenuwd zijn.

De directie

Ik denk niet dat ze het voor elkaar krijgen dat geen enkele leerling naar school gaat…
Trouwens: Ik denk dat heel veel mensen die gaan staken, niet eens weten waarom ze staken. Dat was een aantal jaren geleden bij de 1040-urenstaking ook zo :’)