Kunnen ze mij van school sturen?

Kunnen ze je van school(MBO niv 4) sturen als je in één schooljaar in totaal 12 dagen afwezig bent geweest? (96 uur) Terwijl je cijfers en verdere houding goed zijn?

Ligt er aan hoe streng je school daarin is. Moet je zelf maar vragen aan je mentor of coördinator.

Dat is juist het probleem… Ze zijn heel vaag, daarom vroeg ik mij af of daar officiële landelijke regels oid voor zijn.

Afwezig in de zin van ziek zijn en dus geoorloofd of in de zin van spijbelen en dus ongeoorloofd?

Van mijn tijd op het MBO weet ik nog wel dat er eerst een 80/20 regel was, als in 80 procent aanwezig moeten zijn en 20% afwezig mogen zijn. Maar die ging er toen uit en wij hadden daar verder geen regels over. Dat verschilt volgens mij nogal per school? Zou er toch nog eens over vragen op je school, je hebt toch recht op duidelijkheid. Ligt misschien ook wel aan de reden van jouw afwezigheid, als je ziek was en je netjes afgemeld hebt, is het vast minder een probleem dan spijbelen.

Ik heb nog nooit gehoord dat dit landelijke regels voor zijn, in ieder geval. Zeker niet als je 18 jaar of ouder bent en dus niet leerplichtig meer.

In principe ben je tot 21 jaar leerplichtig als je geen startkwalificatie hebt (havo/vwo of mbo einddiploma). Dus dit kan best een probleem zijn als je dan ongeoorloofd afwezig bent. Ik ben 18 (6 vwo) en bij ons op school geldt er een 90/10 regeling. Dus je moet 90% aanwezig geweest zijn. Anders kan je zelfs worden uitgeschreven en mag je dus geen CE doen. Maar als je je gewoon afmeldt als je ziek bent of naar de dokter oid moet, doen ze daar echt niet moeilijk over hoor :slightly_smiling_face:.

Ja dat kan. Je krijgt volgens mij eerst een brief van de leerplichtambtenaar, de waarschuwing, een gesprek volgt meestal als je een goed excuus heb dan zullen ze je helpen.