jongeren van nu moeten veel meer...

jongeren van nu moeten veel meer aan sport gaan doen?

dit is mijn stelling, voor school moet ik hier goede argumenten
voor vinden. Wat is julie argument over deze bewering?

alvast bedankt!
xx

Argument voor: Jongeren van tegenwoordig kunnen zich zonder veel lichamelijke inspanning vermaken. Computer, tv, gamen zijn tegenwoordig de grootste hobby’s.
(Vroeger waren ze actiever, door spelletjes etc?)

Argument tegen: Niet alle jongeren zijn lui en vet. Je bent nu een hele groep aan het generaliseren. Jongeren met weinig beweging en/of overgewicht zouden meer moeten sporten. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan jongeren die elke dag 10 kilometer heen en terug fietsen geld je stelling weer niet. Deze jongeren hebben al genoeg beweging.

dnkj!
nog meer argumenten?

Wil je voor of tegen de stelling zijn?

maakt niet uit, ik moet 3 voor en 3 tegen

up

Argument tegen
Er zijn juist nu jongeren met anorexia dus meer sporten moet je juist niet steunen, dan steun je anorexia ook.

Dit argument lijkt me ongeldig. Sport is gelijk aan anorexia?

dnkje ik moet er nog 1tje voor!
en dn ben ik klaar!

dus wie zou me willen helpen?
alvast bedankt

tegen:
Het probleem ligt vooral bij de voeding, de overheid moet gezond eten bevorderen en zorgen dat gezond eten betaalbaar wordt (nu is snoep goedkoper dan fruit), dit helpt niet alleen tegen overgewicht, maar ook tegen ondervoeding. Daarnaast moeten de ouders moeten zorgen dat jongeren minder tv kijken/computeren, veel jongeren beseffen het belang van bewegen niet.

Het kan als je anorexia hebt, dat je veel wilt sporten en als jij uitgemergeld ben houd je sporten ook niet zo lang vol bedoel ik.

nog 1tje voor

Jongeren zijn tegenwoordig misschien agressiever dan vroeger? Een teamsport zorgt ervoor dat jongeren leren samenwerken, ze kunnen er energie in kwijt. En ik denk dat het ook een positieve invloed heeft op de verdraagzaamheid.

Je hebt ze al :3

^ als je door anorexia van sporten houdt, dan blijf je het toch wel doen, of je er nu in gestimuleerd wordt of niet.
wat heeft iedereen toch met uitspraken doen over eetstoornissen die van geen kant kloppen?

wij moesten voor engels een opzet maken over ‘why i love sports’ of ‘why i hate sports’. ik had alleen de tweede gekozen omdat ik vind dat je sport niet met beweging moet verwarren. (sports vs exercise. sports = je een sport meester maken; exercise = voldoende beweging zodat je gezond blijft. sports is nergens voor nodig, exercise wel).

een teamsport zorgt alleen maar voor onderlinge concurrentie (in een meidenhockeyteam heerst een rangorde). het zorgt dus voor een lager zelfbeeld. de reden die jij opnoemt (samenwerken) gaat hier dus niet altijd in op. en je energie kwijt hoeft niet per se in teamverband.

dus: meer sporten; oke, zolang het maar geen obsessie wordt en er geen dwang is. maar sporten hoeft niet per se in teamverband want dat hoeft niet per se beter te zijn.

argument voor:

1.Overgewicht door o.a. te weinig beweging kost de overheid ontzettend veel geld, veroorzaakt hogere arbeidsongeschiktheid en hoge ziektekosten. sportlessen op school kan een goede preventie van overgewicht zijn.

  1. Sport moet voor alle jongeren toegankelijk zijn, ook voor de lagere klassen in de maatschappij die dit niet kunnen financieren. Door sport op school te geven krijgen ook kinderen uit armere gezinnen de kans om te sporten

argumenten tegen:

  1. De school is niet verantwoordelijk voor de fitheid en het gewicht van hun scholieren. De verantwoordelijkheid om kinderen te laten bewegen ligt bij hun ouders. De school krijgt er al steeds meer taken bij naast de gewone lesstof (maatschappelijke stage, seksuele voorlichting, loverboys, pesten enz. Iedereen kent die lespakketten volgens mij wel). en er moet wel genoeg tijd overblijven om voldoende kennis op te doen
  2. Mensen zijn autonoom en hebben het recht zelf beslissingen te maken. Sporten is gezond, maar is het gerechtvaardigd iedereen verplicht MEER te laten sporten? Ook als diegene zelf al fanatiek sport buiten school? Mag dit ten koste gaan van hun tijd op school (die ook aan studeren besteed kan worden) omdat er een kinderen tussen zitten die niet sporten en daaorm misschien te dik worden?

btw, het anorexiaverhaal is een loos argument en erg zwak. ik zou die niet gebruiken.