Is nationalisme moreel te verdedigen?

Nationalisme kan als positief en negatief gezien worden; denk aan verbondenheid onder het Nederlandse volk bij het WK, maar ook aan Nazi-Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog.

Ik vraag me af of nationalisme, dus het ‘voortrekken’ (bij gebrek aan een beter woord) van het eigen volk boven andere volken, moreel gezien verdedigbaar kan zijn. Ik begon hierover te denken naar aanleiding van de ramp in de Filipijnen, waarbij veel mensen zeiden: eigen land eerst. Is het moreel juist om de rechten van het eigen volk boven de rechten van anderen te stellen? We zijn vaak meer solidair naar ons eigen volk toe, wat ook logisch is. De mens heeft immers een natuurlijke neiging om bij een groep te willen horen, in dit geval bij het eigen land.

Hoe ver kan men gaan in loyaliteit en solidariteit zonder dat het moreel gezien ongerechtvaardigd is? En hebben we verplichtingen naar ons eigen volk toe die we niet naar andere volken hebben. Zo ja, waar ligt de grens?

Ik ben benieuwd naar jullie mening omdat ik nationalisme an sich niet slecht vindt en benieuwd ben waar de grens ligt.

Ik ben zelf totaal niet nationalistisch ingesteld, ik heb niks met Nederland, en in mijn ogen doen ze ook weinig goed, maarja.

Maar dat van de Filipijnen kan ik wel begrijpen. Er worden bijvoorbeeld acties opgezet zoals een tijdje geleden ook is gebeurd voor Haïti, en hoe ziet Haïti er nu uit? Juist ja er is zo ongeveer nog niets veranderd, en aan het straatbeeld is nog steeds te zien dat het land een tijdje geleden getroffen is door een ramp. (weet jij veel waar het geld terecht komt, wie weet krijgt wel een of andere hoge minister een groot deel van het geld). Mensen gaan door dit soort dingen denken of het nog wel zin heeft om überhaupt geld te gaan storten. En het salaris van sommige directeuren van grote organisaties heeft daar ook niet goed aan meegeholpen.

Het is trouwens ook zo dat er speciale tenten van de Ikea zijn die de Filipijnen zou kunnen gebruiken als een soort tijdelijke woonruimte voor burgers. Maar dit schijnen ze niet aan te willen nemen omdat het teveel ruimte in beslag zou nemen en het niet goed in het ‘straatbeeld’ zou passen.

Dus door deze dingen kan ik het heel goed begrijpen waarom mensen zouden denken eigen volk eerst, ik weet zeker dat als er meer duidelijkheid zou zijn, dat dan mensen sneller geld zouden doneren.

Ik vind dat je dat niet echt kunt zeggen, het is per geval verschillend.
Zo vind ik het saamhorigheidsgevoel bij een voetbalwedstrijd of met een feestdag echt geen probleem, het is naar mijn mening juist goed dat dat bestaat: sociale cohesie zorgt er ook voor dat er minder ongeregeldheden in een land zijn omdat iedereen hetzelfde ‘doel’ heeft.

Maar zo’n geval als nazi duitsland… Dat slaat de hele andere kant op. Dat een volk superieur is aan een ander volk streeft volgens mij voorbij aan het doel van sociale cohesie. Je hebt dan wel een gevoel van saamhorigheid, wat op zich goed is, maar het gaat ten koste van andere landen/volkeren/groepen, en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Dus nationalisme/sociale cohesie is goed, mits het niet ten koste gaat van andere groepen.

Ik vind trouwens dat je een hele goede beginpost hebt gemaakt, het is ingewikkelde materie maar je hebt het heel goed uitgelegd :slightly_smiling_face:

Dit, ik zag de titel en ik dacht HUH en nu snap ik het

Oh gelukkig, ik dacht dat het echt heel onsamenhangend was geworden :stuck_out_tongue:

dit idd

Ik denk niet dat het moreel of rationeel te verdedigen is. Het is niet goed om bepaalde mensen beter te behandelen, wat bij nationalisme wel het geval is.

Same here

Als in saamhorigheid, ja. Maar op welke andere manier dan ook niet. De uitspraak ‘eigen land eerst’ kan ik écht niet uitstaan.
Waarom is ons eigen volk belangrijker dan de rest van de wereld? Puur en alleen omdat we binnen dezelfde grens wonen? Je maakt mij niet wijs dat iedereen om iedereen geeft in dit land dus als er dan miljoenen naar slachtoffers in de Filipijnen gaat moet je ook niet doen alsof je er om geeft.

Mensen buiten de grens zijn even (on)belangrijk als mensen binnen de grens.

Nationalisme is goed wanneer het om leuke dingen gaat zoals sport, trots zijn op het feit dat je bijv. Brabander bent of naad haringfeesten gaan maar zodra het om politiek gaat vind ik het meer egoisme.

Nationalisme is iets positiefs als het binnen de perken blijft. Je hebt het nodig voor het samenhorigheidsgevoel in je land, maar wanneer het de politieke kant opgaat, verdwijnt m’n sympathie ervoor.

In Vlaanderen is de situatie verschrikkelijk op dat vlak. Meer en meer jongeren worden lid van nationalistische bewegingen en geloven dat ze nog steeds
in het tijdperk van de talenstrijd leven. De mentaliteit van de jaren '50 komt
hier langzaamaan gewoon terug. Verschrikkelijk, gewoon. Vroeger hadden we die mentaliteit nu eenmaal nodig omdat er oorlog heerste en het ieder voor zich was, maar nu?

Oh zo mee eens!! Gisteren nog zat mijn 17-jarige zusje te vertellen dat mijn vriendinnetjes in Brussel weigerde frans te spreken omdat ze ‘nog in vlaanderen waren’. Als je graag je weg wilt vinden in Brussel zou ik toch maar even moeite doen :’).

Ik denk dat iedereen wel wat nationalisme in zich heeft hoor. Vooral bij die zwarte pieten discussie zie je hoe bijna het hele land in paniek raakt wanneer een traditie dreigt te verdwijnen.
Zo reis ik ook graag en wil later ook wel een paar jaar ergens anders wonen/werken, maar denk wel dat ik mijn kinderen later hier wil laten opgroeien.
Nationalisme vind ik net zoals bijvoorbeeld religie; prima, maar je moet wel rationeel blijven.

Ik denk niet dat elke politieke stroming moreel valt te verantwoorden.

Neem nu het socialisme. Als iedereen socialistisch zou denken, zouden we alles moeten kunnen delen met elkaar. (geldelijk wel te verstaan!) Dit zou op termijn resulteren tot hogere belastingen én een versterkt sociaal stelsel. Dit zou dus betekenen dat werkende mensen (nog) meer zullen opdraaien voor de werklozen, waardoor de koopkracht en levensstandaard van de gewone arbeider afneemt. (Minder geld is minder koopkracht → Slecht voor de economie.)
Als we puur economisch kijken, heeft het Belgisch zekerheidstelsel niet veel goed gedaan, want dergelijke regelingen lokken misbruik uit.
Is dat moreel aanvaardbaar? Neen.
Maar mensen die het echt nodig hebben, kunnen we ook niet in de steek laten. (gehandicapten, zieken… e.d) Uiteraard hebben zij een grondige reden, maar aangezien controles al niet mogen (de opstand over de controledokters!), zegt genoeg over waar het geld naar toegaat. Ook moreel niet aanvaardbaar.

Nummer 1 is geen nationalisme, maar patriottisme. Vandaar dat ik vraag naar jullie mening over nationalisme en niet naar patriottisme.

Ja, dat is zeker waar, dat er meer stromingen dan het nationalisme zijn die niet moreel te verdedigen zijn.

Dat heb ik ook, het maakt me niet uit waar ik terecht kom later. Maar ik wil mijn kinderen sowieso de Nederlandse en de Berberse(voor zover ik het zelf kan :cold_sweat:) taal meegeven. Vooral de heerlijke Nederlandse nuchterheid.

Maar goed ik wil mijn kinderen ook Engels leren, ik gooi ze dood met talen hahah :flushed:

Ja, ik leg alleen uit wat patriottisme is.