interview vragen !

hey mensjes! (en annemarie) :slightly_smiling_face:

ik moet samen met mijn vriendin een werkstuk maken, met in dat werkstuk interviews.
alleen wij hebben nu wel vragen maar nog geen antwoorden daarop .
dus zouden jullie die misschien willen invullen.
we hebben verschillende interview vragen, onder anderen voor allochtonen en autochtonen.
zouden jullie alstjeblieft die willen invullen , ook al heb je dat zelf niet meegemaakt. maar gewoon een beetje bedenken, en alstjeblieft serieus! : )
alvast bedanktt !
hier zijn ze :

Vragen aarderijkskunde:

Vragen allochtonen .

 1. Om wat voor redenen bent u naar Nederland gekomen? Economische redenen, Politieke redenen enz.
 2. Had/heeft u problemen met het leren van de Nederlandse taal?
 3. Zijn er grote verschillen in het beleid van Nederland en uw land van herkomst?
 4. Bent u van plan om in Nederland te blijven, of na enige tijd toch weer terug te keren naar uw land van herkomst?
 5. Heeft u het gevoel n de Nederlandse samenleving te worden geaccepteerd?
 6. Komt u nog wel eens in uw geboorteland/land van herkomst?
 7. Vind u dat de Nederlandse regering goed rekening houdt met allochtonen in de samenleving?
 8. Kent u problemen in uw land van herkomst waar hier in Nederlands totaal geen sprake van is?
 9. Heeft u heimwee naar uw land van herkomst?
 10. Heeft u nog familie in Nederland wonen?

Vragen autochtonen die hier nieuw kwamen wonen in een andere regio waar ze eerst woonden.:

 1. Wat zijn de redenen dat u bent verhuisd ?
 2. Heeft u problemen gehad met het verhuizen ?
 3. Bent u blij dat u bent verhuisd?
 4. zo ja, waarom. zo niet, waarom niet ?
 5. Wat is er anders vergeleken met waar u vandaan komt?
 6. Welk gebied vind u fijner wonen?
 7. Zo ja waarom? Zo nee waarom niet?
 8. Heeft u problemen ervaren toen u hier kwam wonen?
 9. Wat vind u van de activiteiten die in deze regio worden georganiseerd, in tegenstelling met uw oude woonplaats ?
 10. Zou u willen terug verhuizen naar uw oude woonplaats?

Vragen autochtonen die gaan verhuizen naar een ander gebied dan waar ze eerst woonden. :

 1. Waar gaat u heen verhuizen ?
 2. Wat zijn de redenen dat u gaat verhuizen ?
 3. Verhuist u alleen, of nog samen met iemand ?
 4. Denkt u dat u problemen gaat krijgen met het verhuizen ?
 5. Bent u blij dat u gaat verhuizen ?
 6. Zo ja waarom , zo nee waarom niet?
 7. Wat denkt u in uw nieuwe woonplaats tegen te komen wat u hier niet tegenkomt?
 8. Waarom denkt u dat?
 9. Moet u uw familie achterlaten of verhuist u juist naar uw familie ?
 10. Denkt u hier ooit nog terug te keren ?

Beter zoek je allochtonen op en ga je het hun vragen, zo leer je niks hè. Niet voor niks dat je mensen moet interviewen lijkt me.

gewoon een beetje bedenken? :confounded:

:laughing:

xd