Iemand goed in engels?

Ik moest een gesprek verzinnen tussen 2 mensen voor Engels. Zou iemand voor mij mijn Engels willem controleren? Alvast bedankt !

Hey, how are you. Hey I am fine and you. Thanks I am fine. long time i didn’t see you! What happened to nina? Are her parents divorced or not.? Yes, I was very sad for her. she has a lot of problems because she now lives with her father and 7 week at her mother. Oh really that’s really hard for her. but in such a situation, they have a best friend have to talk about it. She has friends and otherwise they lose everything to me. For by divorce can cope with wrong people yours also wrong someone. Yes, that is true because I have a friend who found it very hard that her parents were divorced and so she started using drugs in order to forget her problems. So that’s really bad, divorce has severe effects on a child I only know you by your parents’ divorce can take a wrong step they can deal with bad friends its a wrong human. Yes that’s exactly right but by separation go wrong not only with friends, but this separation has other effects on children as For this problem, you need someone who is always there for you But it is also a bit about yourself or you choose the wrong path or the right path. We think there are easily over but I think if you do in that situation is that you do not have time to think what path you want to choose, because you feel so bad you want something fast go to this doom feeling behind to. Come to think you’re right. But after all this talk I realize that your parents still play an important role in your life. I am very happy that my parents are happy with each other and that they have no quarrels with each other. I also because if your parents happy you’re also happy. I forgot that I have an appointment so I should go. It was nice talking to you. I found that even after a long time you have to see. Bye Bye

Wow dit lijkt wel erg veel haha sorry :flushed:

Hey, how are you. Hey I am fine and you. Thanks I am fine. long time i didn’t see you! (oud)
Hey, how are you? Hi, I am fine, and you? Thank you, I am fine too. I didn’t see you for a long time!

Even dit stukje gedaan, probeer te letten op zinsvolgorde en werkwoordstijden. Oh, en I al-tijd met een hoofdletter, leestekens etc. Ik ga niet je hele huiswerk doen, maar nu kun je een beetje zien wat ik bedoel.

Hey, how are you[b]?[/b] Hey I am fine[b],[/b] and [b]how are[/b]you[b]?[/b] Thanks[b],[/b] I am fine. [u]long time i didn’t see you[/u]! What happened to nina? [b]Did[/b] her parents [b]get a[/b] divorce[s]d[/s] or not? Yes, I [b] felt very sorry[/b] for her. She has [b]got[/b] a lot of problems because she now lives with her father and 7 week[b]s[/b] at her mother. Oh really that's really hard for her. [b]B[/b]ut in such a situation, they have a best friend [s]have[/s] to talk about it. She has friends and otherwise [u]they lose everything to me[/u]. [b][s]Whut?[/s][/b] [u]For by divorce can cope with wrong people yours also wrong someone.[/u] [b]??[/b]Yes, that is true because I have a friend who found it very hard that her parents were divorced and so she started using drugs in order to forget her problems. So that's really bad, [b]a[/b] divorce has severe effects on a child [u]I only know you by your parents' divorce can take a wrong step they can deal with bad friends its a wrong human.[/u] [b]??[/b]Yes that's [u]exactly right[/u] [u]but by separation go wrong not only with friends[/u], but this separation has other effects on children as For this problem, you need someone who is always there for you. But it is also a bit about yourself [b]whether[/b] you choose the wrong path or the right path. We think [b]about it rather[/b] easily [s]over [/s]but I think if you do in that situation is that you do not have time to think [b]about which [/b] path you want to choose, [b]I GIVE UP, sorry. :frowning_face: [/b]because you feel so bad you want something fast go to this doom feeling behind to. Come to think you're right. But after all this talk I realize that your parents still play an important role in your life. I am very happy that my parents are happy with each other and that they have no quarrels with each other. I also because if your parents happy you're also happy. I forgot that I have an appointment so I should go. It was nice talking to you. I found that even after a long time you have to see. Bye Bye

Heb je het vertaald met Google Translate ofzo… no offense maar het klopt van geen kant.
Je kan niet Nederlands letterlijk naar Engels vertalen.

Ondergestreepte zinsdelen hebben verbetering nodig… normaal vind ik het simpel om te vertalen maar nu zijn de zinnen zo krom dat ik niet meer weet wat er eigenlijk moet staan haha.

… en maak de zinnen niet te lang. :slightly_smiling_face:

Oke ik heb het geprobeerd maar verder dan dit kwam ik niet omdat ik de zinnen niet meer begreep

Hey, how are you. Hey I am fine, what about you?
Thanks I am fine. Haven’t seen you for a long time! What happened with Nina? Did her parents divorce or not? Yes, I felt really bad for her. She has a lot of problems now because she lives with her father and 7 week at her mother.
Oh really that’s really hard for her. But in situations like this she needs a best friend to talk to. She has friends and otherwise they lose everything to me. For by divorce can cope with wrong people yours also wrong someone. Yes, that is true because I have a friend who found it very hard that her parents were divorced and so she started using drugs in order to forget her problems. So that’s really bad, divorce has severe effects on a child I only know you by your parents’ divorce can take a wrong step they can deal with bad friends its a wrong human. Yes that’s exactly right but by separation go wrong not only with friends, but this separation has other effects on children as For this problem, you need someone who is always there for you But it is also a bit about yourself or you choose the wrong path or the right path. We think there are easily over but I think if you do in that situation is that you do not have time to think what path you want to choose, because you feel so bad you want something fast go to this doom feeling behind to. Come to think you’re right. But after all this talk I realize that your parents still play an important role in your life. I am very happy that my parents are happy with each other and that they have no quarrels with each other. I also because if your parents happy you’re also happy. I forgot that I have an appointment so I should go. It was nice talking to you. I found that even after a long time you have to see. Bye Bye[/font]

wtf.

Sorry voor de kromme engels maar zinnen die ik niet wist te vertalen had ik met google vertaler gedaan maar dit bedoelde ik ;

Hey, hoe is het.
Hey Goed en met jouw.
Ook goed, heel lang niet gezien.
Wat is er gebeurt met nina?
Zijn haar ouder gescheiden of niet.?
Ja, ik vond heel zielig voor haar. ze heeft heel veel problemen, want ze woont nu 1 week bij haar vader en 1 week bij haar moeder.
Oh echt dat is echt moeilijk voor haar. maar in zo een situatie moet ze wel een beste vriendin hebben om er over te praten.
Ze heeft wel vrienden en anders kan ze bij mij alles kwijt. Want door scheiding kan je omgaan met verkeerde mensen die van jou ook een verkeerd iemand maakt.
Ja, dat klopt wel want ik heb een vriendin die het heel moeilijk vond dat haar ouders waren gescheiden en zo begon ze met het gebruik van drugs om haar problemen te vergeten.
So dat is echt erg, scheiding heeft erge effecten op een kind ik weet alleen dat je door scheiding van je ouders een verkeerde stap kan nemen ze kan omgaan met verkeerde vrienden die van haar ook een verkeerd mens maakt.
Ja dat klopt helemaal maar door scheiding ga je niet alleen met verkeerde vrienden, behalve dit heeft scheiding ook andere effecten op kinderen zoals
Voor dit probleem heb je iemand nodig die altijd voor je klaar staat en
Maar het ligt ook een beetje aan jezelf of je de verkeerde pad kiest of de goede pad.
Wij denken er wel makkelijk over maar ik denk als je zelf in die situatie zit dat je dan geen tijd hebt om te denken welke pad je wilt gaan kiezen, omdat je dan zo slecht voelt wil je snel iets gaan doem om deze gevoel achter de rug te laten.
Nu ik er over denkt heb je wel gelijk. Maar na al die gepraat besef ik het dat je ouders toch een belangrijk rol spelen in je leven. Ik ben heel erg blij dat mijn ouders geluk zijn met elkaar en dat ze geen ruzies hebben met elkaar.
Ik ook want als je ouders gelukkig zijn ben je zelf ook gelukkig.
Ik ben vergeten dat ik een afspraak heb dus ik moet gaan.
Het was leuk om met je te praten.
Dat vond ik ook na een lange tijd je nog te kunnen zien.
Doei
Doei

In het Nederlands klopt er ook weinig van… Sorry hiermee kan ik je niet helpen

pro tip als je vertaalt ga dan niet al je woorden letterlijk vertalen want dan klopt er geen zak van
zoals in dit geval

maargoed, je verdient gewoon het cijfer wat je ervoor krijgt als je het zelf niet beter kan :S

:flushed:

mag ik vragen in welke klas je zit?

Duurde een tijdje, de Nederlandse zinnen waren niet altijd even begrijpelijk. Heb me best gedaan om het zo te vertalen dat de zinsopbouw logisch in het Engels is.

Hey, hoe is het.
Hey, how are you?

Hey Goed en met jou.
Hi, I’m fine thanks! How are you?

Ook goed, heel lang niet gezien.
I’m fine too, long time no see.

Wat is er gebeurt met Nina?
What has happened to Nina?

Zijn haar ouder gescheiden of niet.?
Did her parents get a divorce?

Ja, ik vond heel zielig voor haar. ze heeft heel veel problemen, want ze woont nu 1 week bij haar vader en 1 week bij haar moeder.
Yes they did. I felt sorry for her. She has a lot of problems, she now lives with her dad one week and with her mother the other week.

Oh echt dat is echt moeilijk voor haar. maar in zo een situatie moet ze wel een beste vriendin hebben om er over te praten.
Oh that must be really hard for her, but she does needs a best friend to talk about to in such a situation.

Ze heeft wel vrienden en anders kan ze bij mij alles kwijt. Want door scheiding kan je omgaan met verkeerde mensen die van jou ook een verkeerd iemand maakt.
She does have friends and otherwise she can talk to me. A divorce can cause you to associate with the wrong people who will also make you a wrong person.

Ja, dat klopt wel want ik heb een vriendin die het heel moeilijk vond dat haar ouders waren gescheiden en zo begon ze met het gebruik van drugs om haar problemen te vergeten.
Yes, that’s correct. I, too, have a friend who found it very difficult that her parents were divorced and she started using drugs in order to forget her problems.

Zo dat is echt erg, scheiding heeft erge effecten op een kind ik weet alleen dat je door scheiding van je ouders een verkeerde stap kan nemen ze kan omgaan met verkeerde vrienden die van haar ook een verkeerd mens maakt.
Wow, that’s bad. A divorce has severe effects on a child. I only know that your parents’ divorce can cause you to associate with the wrong people who will also make you a wrong person.

Ja dat klopt helemaal maar door scheiding ga je niet alleen met verkeerde vrienden, behalve dit heeft scheiding ook andere effecten op kinderen zoals…
Yes that’s true but this is not the only effect a divorce has, it also has other effects on children like…

Voor dit probleem heb je iemand nodig die altijd voor je klaar staat.
To handle this problem you need someone who will always be there for you.

Maar het ligt ook een beetje aan jezelf of je de goede of het verkeerde pad kiest.
However, it also partly depends on yourself whether you choose the right or the wrong side.

Wij denken er wel makkelijk over maar ik denk als je zelf in die situatie zit dat je dan geen tijd hebt om te denken welke pad je wilt gaan kiezen, omdat je je dan zo slecht voelt wil je snel iets gaan doen om dit gevoel achter de rug te laten.
We think about it too lightly but I think that you won’t have time to choose which side you want to choose when you’re in such a situation yourself. When that happens you feel so bad that you would do anything to leave this feeling behind.

Nu ik er over denkt heb je wel gelijk. Maar na al dat gepraat besef ik het dat je ouders toch een belangrijk rol spelen in je leven. Ik ben heel erg blij dat mijn ouders geluk zijn met elkaar en dat ze geen ruzies hebben met elkaar.
Now I think about it, I think you’re right. However, after all this talking I realize that your parents do indeed play an important part in your life. I am really happy that my parents are happily married and they have no real arguments with each other.

Ik ook want als je ouders gelukkig zijn ben je zelf ook gelukkig.
Me too! When your parents are happy, you are happy yourself!

Ik ben vergeten dat ik een afspraak heb dus ik moet gaan.
Oeps, I forgot I had an appointment so I have to go now.

Het was leuk om met je te praten.
Well, it was nice talking to you!

Dat vond ik ook, na een lange tijd je nog te kunnen zien.
Likewise, it was nice to see you after such a long time.

Doei
Bye now!

Doei
See you later!

én welk niveau?

Dankjewel echg omg ik zat er echt in de knoop me heel erg lief van je !

Ben ik de enige die niet zo goed snapt waarom mensen serieus de moeite nemen iemand anders haar huiswerk volledig te maken? Huiswerk is toch bedoeld om iets te leren, niet om anderen het te laten doen? Kijk, als je komt met één zin waarover je niet zeker bent, ok, maar dit is serieus een hele tekst, die ook nog zo retevol fouten zit dat het niet echt lijkt alsof je er moeite voor hebt gedaan. Dus topicstarter, je mag maar blij zijn dat sommige girlsceners zo’n groot hart hebben want ik had het nooit gedaan :’)

nee dit voegt niks toe aan dit topic, maar het is mijn mening. excusez-moi

wauw dit was grappig

ik ben het met Anchor eens
het lijkt me ook niet dat dit je beste vak is…
in welke klas/niveau zit je?

Waarom vragen zoveel mensen welk niveau ze doet?

Omdat haar tekst niet zo heel erg goed is…

Beetje bekrompen stelling. Ik ken mensen van Gymnasium die kunnen niet veel beter dan dit.