Idee voor filmpjes?

Wat voor video kan je maken voor youtube?
Ik wil een lijst maken met wat voor video’s op youtube gemaakt worden. :smiling_face_with_three_hearts:

Misschien moet je niet aan youtube beginnen als je niet weet wat je wil maken :’)