ICAN'TFINDMYSPACEBAR! [spel!]

IrritantHe.
IrritantOmTeSchrijvenMaarOokOmTeLezen!

HetSpelIsDusOmZonderSpatiesTeSchrijven.
EnNee,IkVondHetGeenOnzinMaarEerderEenSpel.
EnAlsHetAlDubbelIsMeldHetTopicDanAanEnGeefDeLinkVanDeTopic.

BedanktEnSucces.

P.s. HetIsMoeilijkWantHierHebIk30minutenOverGedaanEnIkHebDeNeigingOmOpSpatieBarTeDrukken!!!

IkHebNietZoveelMoeiteOmZonderSpatiesTeTypenEigenlijk.
OokalGaatHetHeelLangzaam!

AchJa,IkVindHetOokBestMeeVallenMaarTochHebIkDeNeigingOmSteedsOpSpatiebalkTeDrukken. HetWordWelSteedsMakkelijker=]

blablablabalablabaladatisnietzomoeilijk

HahahahaOkeDitIsBestIrriMaarIkKanBlindTypenDusGaatHetNogsteedsBestSnel.=)HetLeestWelVervelendJa…NouIkGaTvKijkenOfzoDoeiXD

@chmclneenatuurlijkishetnietmoeilijkalsjealleenmaarblablablablablatyptdanvalthetwelmeemaarzoishetbestirritant
zekeromdatikteluibenomhoofdletterstetypendankanjehelemaalgeenverschilzientussendetweewoorden

hoiditiszwaarkutmaarnietzomoeilijkenheelergonleesbaarmaarhetgaatwelheelsnelikhebwelsteedsdeneigingomopspatiebalktedrukken

Eigelijkdoeikbestwelheelergvaakzonderspatiestypen,gewoonomdatikhetleukvinddatmensenmeermoeitemoetendoenomdattekunnenlezenweetjewel… Maareigenlijknoemikditooknietechteenspel… ikhebgelijktoch?:blush: ofhetligtaanmij,datkannatuurlijkook. Jaiddalsjeblindkunttypenishettochnogbestmakkelijk. Ikvindzotypeneigkveelleukeralstypenmetspaties. Ikdenkdatiknogevendoorgazo. allowelbenbestwelinspiratieloosophetmomentdustoodlesxx

hahahaalsikalleswillezenvoelikmeneteenrobotisdatookbijjullieennouwilikechtmezelfweggooienwanthetisegteendoelloostopicmaarwelleukhahahaokedoei:P

ikvindhetwelheelergmoeilijkwantikhebnualheelvaakopdespatiegedrukt
hetgaatgewoonautomatischikbenhetzogeleerdenjullieook
denkikenikmerkookdatiknuonzinaanhettypenbenomdatik
niksweermaartochwillatenzienenuitproberenhoemoeilijkhetisom
zonderspatietetypen

Jaidddathebikdusook,maardatvindikeigkjuistwelgrappig :’)

Hahaikvindheteerlijkgezegdwelmeevallenmethoemoeilijkhetishoeweljeiddweleenbeetjeautomatischdeneiginghebtomopdespatiebalktedrukken…
maarjaikvindhetooknietechteenspelmaarhetiswelgrappigheballeennietzoveeltemelden.

.

Ikvindheteigenlijkhelemaalnietmoeilijkhetgaatbestwelheelsnelbijmij.

omgditiszocoooooolmanmaarikwilelkekeeropspatiedrukkenikkapermaarmeeahahah

hetscheeltwelaanruimteenikhebooktelkensdeneigingomopspatietedrukkenwantnukanmijnduimnergensheenXD

hoijaikkanblindtypendushetgaatwatgemakkelijkerikhebookzinomkommastetypenenzoikvraagmeafofmensenditechtlezenwaarschijnlijknietandersbenjeweleenbeetjelevenloossorryhahaokeikgatvijkendoeeeeeei

ikmoestdateersteenheeletijddoenwantmnspatiedingwaskapot
nietechtfyndus.

mensenikganutvkijkenikweetnietoferietskomtmaarikgainiedergevalafs
luitenlekkerpuh.enikhebzininchipsmetcola,ennugaikechtstoppenwant
ditiszostomdathetgrappigisxDnouveelpleziermetditlezen,alsjeditnuaanhet
lezenbentbenjeeigenlijkbestkansloos,ohgoddatbenikzelfdusook
muwhahahaanoudoei. :upside_down_face:

ikvindditmoeilijk!