Hoe spreek jij de username voor jou uit?

De titel zegt al genoeg! (:
Dus: hoe zou jij de username van degene voor jou uitspreken?

gewoon? zoals het er staat? daniooot xD

fuk mai life

sji ju sji jaki

tsjiejoesjiejakie

cèhr

kear

kajur

gewoon juul

Viejolienu

daanie oot

Sauntles

sountles

saundles

sersjier

ammabie

to-ria gewoon zoals het er staat :stuck_out_tongue:

torieaa

taim to bi ghoed

iks fjoetur dreems