Het algemeen regeerakkoord topic

Er is al vaker naar gevraagd, dus hier is het dan.
Hier kan je je mening kwijt over de besluiten van het regeerakkoord.
Gelieve de meningen over onderwijs en alcohol in deze topics te plaatsen

afschaffing studenten ov
http://forum.girlscene.nl/forum/nieuws-en-actualiteiten/ovstudentenkaart-wordt-geschrapt-254467.0.html

alcohol leeftijd naar 18
http://forum.girlscene.nl/forum/nieuws-en-actualiteiten/regeerakkoord-alcohol-leeftijd-naar-18.-254462.0.html

leenstelsel in plaats van stufi
http://forum.girlscene.nl/forum/nieuws-en-actualiteiten/weg-met-de-basisbeurs-vanaf-2014.-discussie-252814.0.html

Zorg
Het kabinet bezuinigt vijf miljard op de zorg.
De zorgtoeslag wordt afgeschaft en de zorgpremie wordt inkomensfhankelijk. Ook andere zaken in de zorg worden inkomensafhankelijk, zoals het eigen risico.
In de langdurige zorg zullen mensen veel meer zelf moeten gaan betalen. Dat betekent dat bijvoorbeeld lichamelijke verzorging van (chronisch) zieken in principe niet meer uit de collectieve middelen worden betaald.
De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Woningmarkt
De hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op.
Voor nieuwe gevallen wordt de aftrek van hypotheekrente vanaf komend jaar stevig beperkt.

Belastingen
Bij de inkomenstenbelasting worden aangepassingen doorgevoerd: het hoogste belastingtarief gaat van 52 procent naar 49 procent. De derde schijf gaat in 2014 van 42 naar 38 procent.
De btw-verhoging naar 21 procent blijft in stand en de de assurantiebelasting wordt meer dan verdubbeld.
De lasten voor de werkgevers gaan omhoog. Werkgevers moeten bijvoorbeeld meer sociale premies betalen. Ook worden bedrijfssubsidies geschrapt.
Er komt een verhuurdersbelasting.

Sociale zekerheid
Op de sociale zekerheid wordt in totaal 3 miljard bezuinigd. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering (nu nog 38 maanden) wordt ingekort.
De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan in het Lenteakkoord was overeengekomen. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, drie maanden hoger dan dit voorjaar was afgesproken.
Onderwijs
Het kabinet investeert 700 miljoen in onderwijs. Er is extra geld beschikbaar om de kwaliteit van leraren te verhogen.
De basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. De langstudeerboete wordt volgend jaar met terugwerkende kracht afgeschaft. De OV-studentenkaart wordt per 2015 omgezet in een studentenkortingskaart voor het OV.

Openbaar bestuur
Op de overheid wordt 2,5 miljard bezuinigd. Zo wordt de nullijn voor ambtenaren gehandhaafd.
Het kabinet wil dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners kent. Gewesten met minder inwoners moeten fuseren. Verder willen VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen.
De waterschapsverkiezingen vinden voortaan plaats op de dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Veiligheid
De nationale politie krijgt per jaar 105 miljoen extra voor meer blauw op straat en een grotere opsporingscapaciteit.
Het wordt mogelijk levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten.
Het kabinet streeft naar het verbeteren van de positie van het slachtoffer. Indien mogelijk worden de kosten van een strafproces op de daders verhaald.
Hooligans worden harder aangepakt en geweld op het sportveld wordt strenger bestraft.

Buitenland/defensie
Op ontwikkelingssamenwerking wordt 1 miljard bezuinigd. Daarvan gaat 250 miljoen euro naar Defensie voor het uitvoeren van vredesmissies.
Het kabinet neemt eind 2013 een beslissing over de vervanging van de F16 en daarmee over de toekomst van de JSF. De Algemene Rekenkamer stelt een onderzoek in naar de informatievoorziening over de JSF.
Het kabinet neemt een pro-Europese houding aan. “Europa is van groot belang voor onze vrede, veiligheid en welvaart”, zo staat in het akkoord. Nederland steunt een stapsgewijze totstandkoming van een Europese bankenunie.
De politiemissie in Kunduz wordt afgemaakt en conform planning afgerond in 2014.
De AIVD gaat niet meer in het buitenland opereren. Voor de informatieverwerving in het buitenland wordt overgestapt op samenwerking met buitenlandse diensten.
Ruimtelijke orde en milieu
Er komt geen kilometerheffing. Door investeringen in asfalt en de lage economische groei zou de filedruk al beperkt blijven.
Het kabinet investeert 400 miljoen euro in duurzame energie.
De forenzentaks wordt toch niet ingevoerd.
De Hedwigepolder wordt toch onder water gezet. In juni besloot het kabinet om de kwestie rond de Zeeuwse polder over te laten aan het nieuwe kabinet. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet.

Immigratie en integratie
Er komt een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen.
Geen algeheel boerkaverbod, maar wel verboden boerka te dragen in zorg, openbaar vervoer en overheidsgebouwen.
Illegaliteit wordt strafbaar gesteld. Vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd worden eerder uitgezet.
Nederland blijft in Europees verband streven naar strengere migratieregels.
De inburgeringseisen worden verder aangescherpt.

En verder…
Nieuwe ambtenaren mogen niet langer weigeren om huwelijken te sluiten tussen homoseksuelen. Scholen mogen homoseksuele leraren niet langer ontslaan.
De wietpas komt te vervallen. Klanten van coffeeshops moeten wel hun identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. Dit betekent dat buitenlanders geweerd worden.
De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar.
Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.
Holland Casino wordt onder voorwaarden verkocht. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid, vindt het kabinet.
Het kabinet streeft er niet langer naar de Olympische Spelen naar Nederland te halen.
Sporten wordt gestimuleerd. Zo komen er meer gymlessen op de basisschool.
Het ACTA-verdrag tegen internetpiraterij krijgt van het kabinet “in de huidige vorm” geen steun.
Nederlandse gevangen moeten verblijfskosten gaan betalen. 12,50 per dag met een maximum van zes maanden.
Rutte II wil de Olympische Spelen niet naar Nederland halen. De financiële risico’s zijn te groot.
Zonder verwijzing van de dokter naar de spoedeisende hulp? 50 euro eigen bijdrage per bezoek.

Bezuiniging op de zorg vind ik het ergste. Hoe de fuck wil je bezuinigen op zorg. Weetje wat een ellende het is al in sommige verzorgingstehuizen. En nog veel meer instellingen. Be lach e lijk. Echt waar. Wat denken ze wel niet. Zijn ze helemaal van de pot gerukt. Tot een van hun naasten extra zorg nodig heeft, dan kijken ze er wel anders naar.

ik ga emigreren!

Fijn, ik stelde al een algemeen topic voor aangezien nu alle standpunten in aparte topics staan…

Ik ben zo ongelofelijk blij met dat kopje ‘en verder’. Erg blij dat ze die zaken nu zonder christelijke partij eindelijk voor elkaar kunnen krijgen!

50 euro eigen bijdrage vind ik zo onzin ook…
Mensen die zonder tussenkomst van een huisarts zelf naar de afdeling spoedeisende hulp (seh) in een ziekenhuis gaan, moeten voortaan een eigen bijdrage gaan betalen van 50 euro. Deze maatregel moet tegengaan dat mensen onnodig gebruikmaken van de dure ziekenhuiszorg. Dat staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA dat vandaag is gepresenteerd.

En mochten scholen serieus homoseksuelen leraren ontslaan? Echt?
Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Dat is goed

Ziek zijn word voor rijke mensen joh. Ben maandelijks naast de zorgverzekering alsnog 120 euro kwijt… aan medicatie en zorg dat niet vergoed word, joepie. Exclusief eventuele behandelingen en er komt nog meer bij, zit je dan als 18jarige zonder inkomen/bijstand/wajong… want ja, ook die krijg je niet.

Ik vind het verbod van boerka’s in wel een goed punt, al had ik liever dat het geheel verboden werd en niet alleen in de zorg etc

Zonder verwijzing van de dokter naar de spoedeisende hulp? 50 euro eigen bijdrage per bezoek.

wtf?

Wat is daar zo achterlijk aan?

http://studentenovmoetblijven.nl/ er gaat al een petitie de ronde over het behoud van het studenten OV

Bezuiniging op de zorg kan ook gewoon niet, tenzij ze eens verder kijken dan hun neus lang is: de oorzaak.

volgensmij is ze het er juist mee eens

Ooooh ik zie t :grinning: ik zag de ‘na’ niet. So sorry

Kan iemand me uitleggen wat er met het volgende wordt bedoeld?
De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.

Lekker bezuinigen op de zorg. Kunnen de ouderen in verzorgingshuizen dalijk nog één keertje in twee weken onder de douche. en extra activiteiten nee daar is ook geen geld voor, stop ze maar weg in een kamertje niemand die ernaar om kijkt. Bedankt Samsom en Rutte! Veel plezier met jullie vakantie naar de Bahama’s en jullie dikke auto’s

Dat olympische spelen vind ik ook goed maar waarom vind je eigen bijdrage geestelijke zorg goed? Betekent dat dat arme mensen die psychisch in de shit zitten en niet genoeg geld hebben geen zorg kunnen krijgen of geen opname of snap ik het niet goed?

je zou 7,50 liggeld per dag moeten betalen als je in het ziekenhuis zou liggen. En eigen bijdrage als in… je hebt bij de fysio bijvoorbeeld dat je 20 euro moet betalen bij je eerste consult als eigen bijdrage. Nou zoiets dus maar dan ook veeel hoger. Maar die 2 gaan dus niet door! Gelukkig. Dat noemen ze dan versoberen…

hij gaat juist niet door… DAT vind ze goed.