Help mij aan een goed ethisch dilemma over drugsverslaving

Wij moeten voor school een ethisch dilemma uitwerken.
Ik doe het over drugsverslaafden, kan iemand hier een ethisch dilemma bij verzinnen?
Of misschien een ethisch dilemma over jongeren met een drugsverslaving?
Of misschien een drugsverslaving specifiek?

Ik ben namelijk totaal inspiratieloos…
Hebben mensen ervaringen met het uitwerken van ethische dilemma’s op het HBO?

Help mijjjjjjjjj :wink: :wink:

Over drugsverslaving door o.a. psychische problemen kun je wel mooie ethische dilemma’s bedenken

Stelling: drugsverslaafden moet verplicht worden af te kicken.

Ik zou goed voor jezelf definieren wat een ethisch dilemma precies is.
Meestal is het kiezen uit twee kwaden.

Drugsverslaving (bv cocaine) kan zorgen voor hartproblemen.
Je zou dan bv als dilemma kunnen doen: drugsverslaafden hebben geen recht op een donorhart (omdat ze hun hart expres verpest hebben)