Heeft iemand de antwoorden van de LWEO lesbrief (VWO) Arbeidsmarkt?

Ik heb over 2 weken een SE en ik heb alleen de antwoorden van de zelftesten van de lesbrief Arbeidsmarkt. Ik zou ook graag de uitwerkingen willen hebben van de opgaven (VWO). Iemand die mij kan helpen? :slightly_smiling_face:

ja note me maar