Havo op Vavo

Komende maandag heb ik 2 toelatingstoetsen voor Havo. Ik krijg een toets voor het van Duits en het vak Nederlands, maar wat voor een soort toets is voor mij onbekend.

Zijn er meer meiden die later nog Havo op het volwassen onderwijs hebben gedaan? Hoe waren bij jullie de toelatingstoetsen?

Ik doe nu Havo op een VAVO. De toelatingseisen waren redelijk streng. Ik heb al eerder Havo gedaan, maar kon het niet afronden op mijn middelbare school. Bij mij viel het dan nog mee. Er wordt gekeken naar je citoscore, je laatste cijferlijst en eventuele diploma’s en als het mogelijk is kijken ze ook naar je verzuimverleden.

^ja ik heb eerste 3 jaar Havo gedaan en toen doorgestroomd naar 4 VMBO. Maar die cito was ook niet super eigenlijk. Maar wat voor toelatingstoetsen heb jij gemaakt??

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harstikke bedankt voor je reactie! Ik dacht er aan om in Venlo of Nijmegen naar de VAVO te gaan.

Ik zou ook even vragen of ze eerste- of tweedegraads leraren hebben.
Op mijn VAVO lyceum lopen een aantal tweedegraads leraren rond en dat kun je goed merken.