Grieks: Potentialis?

Hi,

ik hoop dat diegene die ook Grieks hebben me kunnen helpen met het vertalen van deze zin:

Ωρα αν ειη λεγειν.

(hoora an eié leegein)

Het is dus een potentialis met een optatief van ‘einai’.
Maar ik raak echt niet uit aan de vertaling.

Aangezien het een potentialis is moet je vertalen met ‘zouden…’, ik weet wel de vertaling van elk woord apart, maar de constructie begrijp ik niet.

Thank you!

Ben 'k blij dat ik dit niet heb :'D

Ik zal voor je kijken, maar ik ben geen Grieks-geleerde. =P

moet er trouwens nog een spiritus asper op de omega?

oh ja dus. =P (dat zie ik aan hoora.)

Haha nou het is best leuk hoor, maar soms moeilijke zinsconstructies. :slightly_smiling_face:

Hmm… ik heb deze uitleg:

De optativus in de hoofdzin
I. optativus desiderativus / cupitativus (wens; zonder ἄν; vaak met εἶθε of εἰ γάρ)
▹ γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος - dat je gelukkiger mag worden dan je vader
▹ (εἴθε / εἰ γὰρ) μη ἔρχοιντο - mogen ze niet komen / ik hoop dat ze niet komen
II. optativus potentialis (mogelijkheid met ἄν; zie ook B.2.I)
▹ οἱ δικασταὶ καταδικάζοιεν ἂν τοῦ
ἀνδρός - de reters zouden de man (kunnen) veroordelen

  • verzwakt: beseiden mening, vriendelijk verzoek
    ▹ βουλοίμην ἂν ποιεῖν - ik wil het wel doen
    ▹ εἴησαν ἂν οὗτοι Κρῆτες - dat zullen / kunnen wel Kretenzers geweest zijn
    ▹ λέγοις ἂν μοι - zeg me eens
    ▹ λέγοις ἂν μοι; - zou je me kunnen zeggen?

Haha jaa maar ik versta de potentialis wel en deze bovenstaande zinnen, ik versta gewoon niet hoe je de zin nu juist moet vertalen. Maar toch bedankt voor de moeite. :slightly_smiling_face:

Voorlopig kom ik aan: “Ik zie wat gezegd zou zijn” Maar dat klopt niet :S

Het zou tijd zijn om het te zeggen.

Dit is wat ik zou denken, want in mijn woordenboek bij het woord hoora staat: Hoora (Estin) + inf. - het is tijd om…

Pff als ik dit zo zie krijg ik spijt dat ik door ben gegaan met Grieks. Gelukkig zijn we hier nog niet :’)

Haha, in welk jaar zit je?

Zou het kunnen kloppen in combinatie met de rest van de tekst?

Oh dat is inderdaad slim gezien, dat is niet de juiste vertaling denk ik,
maar ik zag hoora als een werkwoord van hooraan (zien), niet van het zelfstandig naamwoord hoora (de tijd), nu ben ik al een stuk verder, dankje ! :slightly_smiling_face:

Nou dat weet ik dus niet, want het is een oefening met allemaal aparte zinnetjes, het komt niet uit een tekst ofzo :slightly_smiling_face:

Oh okee. Geen probleem. ^^

Oh okee jammer, want ik wilde wel weten wie de schrijver was. =P

Um, ik heb al eeuwen geen Grieks meer gehad (kan het zelfs niet eens meer lezen), maar een potentialis is toch om potentie/kunnen uit te drukken, niet “zouden”? Dus dan zou het (volgens een van je eerdere posts) niet “het zou tijd zijn om te zeggen” maar “het kan tijd zijn om te zeggen”…

Once again, ik doe geen Grieks, maar wel andere talen, en daarin is de potentialis altijd een uitdrukking van vermogen, “kunnen” dus :slightly_smiling_face:

Nou, in het Grieks moet je het toch echt wel met “zouden” vertalen hoor.
Soms kun je het ook met “zouden kunnen” vertalen, maar nooit “kunnen” alleen.

Maar in andere talen is dit misschien anders :slightly_smiling_face:

Hee, ik snap dat. Even denken.

Het zou tijd kunnen zijn om het te zeggen.
Volgens mij is dit de vertaling?
Want het is an + optativus, dus potentialis inderdaad.