Geneeskunde na verloskunde?

Hoi!

Ik vroeg me af of je geneeskunde kunt studeren na je hbo p voor verloskunde, of nadat je de studie verloskunde hebt afgerond?

Zo niet, na welke hbo studies kun je geneeskunde studeren?

Groetjes,

Met een HBO-verpleegkunde diploma kun je het pre-master programma volgen (maar je moet wel natuurkunde en scheikunde hebben gedaan op de middelbare school op VWO niveau, anders niet), maar hoe dat zit met verloskunde weet ik niet.

Dit komt van de eerste site van Google, Geneeskunde in Leiden.

Ik heb een hbo-bachelordiploma behaald vóór 1 september 2016

Met een afgeronde hbo-bachelor ben je toelaatbaar tot een universitaire studie maar moet je nog kunnen aantonen dat je voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde niet deficiënt bent. Vraag zo snel mogelijk (bij voorkeur voor 15 december 2016) een beschikking aan bij de faculteit Geneeskunde (zie laatste pagina) om voldoende tijd te hebben om aanvullende deelcertificaten te behalen. De Faculteit zal aangeven welke aanvullende examens of testimonia je moet behalen. Heb je al testimonia of lukt het deze op tijd te behalen schrijf je dan voor 15 januari 2017 in voor decentrale selectie via Studielink. Deelcertificaten en testimonia moeten voor aanvang van de studie behaald en ingestuurd zijn. Let op dat je de kennis van deze vakken nodig hebt om een goede score op de BMAT-toets te behalen. Houd rekening met hogere kosten voor collegegeld als je al een bachelordiploma behaald hebt. Informatie vind je op de website van DUO.

Ik heb een hbo-propedeuse diploma
Met alleen een hbo-propedeusediploma ben je niet meer direct toelaatbaar tot een universitaire studie. Informatie hierover vind je op de website van DUO . Voor toelating tot de opleiding Geneeskunde moet je aantoonbare kennis hebben van de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde op het niveau van de huidige tweede fase van het vwo. Concreet betekent dit vwo-deelcertificaten of universitaire testimonia. Daarnaast worden eisen gesteld aan de Engelse taal [IELTS score 6.0; TOEFL: 213 (computer-based] en de Nederlandse taal. Je vraagt op tijd (bij voorkeur voor 15 december 2017) een beschikking aan bij de Faculteit Geneeskunde (zie laatste pagina). In deze beschikking staat aangegeven welke tentamens en toetsen je moet afleggen en welke certificaten en testimonia je moet behalen. Deze voorbereiding vraagt minimaal een jaar in tijd en je krijgt hiervoor geen studiefinanciering. Deze deelcertificaten en testimonia moeten voor aanvang van de studie behaald en ingestuurd. Let op dat je de kennis van deze vakken nodig hebt om een goede score op de BMAT-toets te behalen. Als je kan voldoen aan de toelatingseisen schrijf je je uiterlijk 15 januari 2017 in voor decentrale selectie via Studielink.

Ik haal in juni 2017 mijn hbo-propedeusediploma
Als je ná 15 mei 2017 je hbo-propedeusediploma behaalt én je bent deficiënt in een of meerdere vwo-vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde A of B dan ben je niet toelaatbaar tot de opleiding Geneeskunde in studiejaar 2017-2018. Je kunt na het behalen van je hbo-propedeusediploma je deficiënties wegwerken door het behalen van vwo-deelcertificaten of universitaire testimonia. Daarnaast worden eisen gesteld aan de Engelse taal [IELTS score 6.0; TOEFL: 213 (computer-based] en de Nederlandse taal. Check na oktober 2017 de website voor de procedure decentrale selectie voor studiejaar 2018-2019.

Wat hierboven dus staat. Je moet sowieso VWO certificaten biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde (en ik dacht ook Engels en Nederlands) hebben. Als je die hebt mag je meedoen aan de decentrale selectie, dus je komt er nog steeds niet zomaar in.