Geef me 1 reden waarom god wel of niet bestaat

Uuh, eigenlijk denk ik dat wel ja… Die mensen zochten gewoon een verklaring voor dingen in de natuur enzo en bedachten God. Ze zullen er vast heel erg in geloofd hebben maar dat wil niet zeggen dat het waar is.

Niemand zegt dat je de Bijbel letterlijk moet nemen.

De Bijbel zit erg goed in elkaar. Als je heel serieus de Bijbel zou besturen en zou aannemen dat God bestond zal je zien dat het klopt. Ik vind zelf de Bijbel een bijzonder geniaal boek en het is voor mij maar de vraag of zoiets door mensen geschreven/verzonnen kan zijn. Maargoed,

Over het argument dat er niet opeens ‘iets’ kan bestaan. Er zijn theorien buiten religie die ook spreken van ’ er gebeurde opeens dit’. De oerknal is net zo ongeloofwaardig als de schepping van God. Je kan ook verder redeneren, wie zegt dat God niet voor een oerknal heeft gezorgd?

Ik heb niet echt een goed argument voor- of tegen het bestaan van God want ik ben daar zelf ook nog niet uit.

als hij zou bestaan, waarom is er dan nog steeds zoveel ellende zoals inderdaad zieke kindertjes of hongersnood etc etc.

Het begon met een enorme explosie.

Ik geloof niet dat God bestaat, vroeger wél omdat mijn ouders beide christenen (katholiek) zijn en ik immers niks beters wist op die leeftijd.
Wel geloof ik in het bovennatuurlijke en dat er meer bestaat.

 1. Kosmologisch argument
  Wanneer we de wereld om ons heen bekijken en dan redeneren volgens de wet van oorzaak en gevolg, levert dat een bewijs op voor het bestaan van God. Het bestaan van een gevolg bewijst immers het bestaan van een oorzaak. De wereld is er. Dat feit leidt tot de vraag hoe de wereld tot stand is gekomen. Iets of iemand moet daarvoor gezorgd hebben. Men weet immers niets in deze wereld dat bestaat zonder oorzaak, dus moeten we concluderen dat er ook achter deze wereld en het universum een oorzaak moet zijn. Alles moet teruggebracht worden op één oorzaak en de enige mogelijkheid daarvoor is God.

 2. Teleologisch argument
  Het universum bestaat niet alleen, maar het heeft tevens een ontwerp, en alle onderdelen hebben een doel. Elk grassprietje en elke sneeuwvlok hebben duidelijk een verschillend, en toch een perfect ontwerp. En een ontwerp bewijst een ontwerper. De schepping bewijst een schepper met een doel. Er kan immers geen gebouw zijn zonder een bouwer, en geen horloge zonder een horlogemaker. Geen universum zonder een bestuurder en geen geordende schepping zonder een Schepper. Het teleologisch argument bewijst dus het bestaan van een oneindig intelligent wezen dat boven dit universum staat.

 3. Biologisch argument
  Het is een wetenschappelijk feit dat leven uitsluitend kan voortkomen uit leven dat daarvoor bestond, en niet door toeval kan ontstaan. Dus als we al het leven terugbrengen op de bron, komen we vanzelfsprekend uit bij God. Er moet namelijk een wezen zijn dat de ultieme levensbron is, de voortbrenger van al het leven. Hij is het oorspronkelijke en eeuwige leven.

Deze eerste drie argumenten sluiten dus zowel de evolutie- als de bigbang-theorie uit. Overigens is tegen beide theorieen nog veel meer in te brengen, maar in deze log willen we daar niet verder over uitweiden.

 1. Ontologisch argument
  De mens heeft een intuïtief besef van het bestaan van God. Een besef zonder beredenering. Soms wordt dit het religieuze instinct of het godsbesef van de mens genoemd. Het drijft hem ertoe iets of iemand te vereren. De mens werd als vereerder geschapen, namelijk die van God. Hij zou God niet vereren als God dit intuïtieve besef van zijn bestaan niet in hem geplaatst had. Dit argument wordt onderbouwd door het feit dat er een universeel geloof in een god of goden is in elk land op aarde. Als men de ware God niet accepteert maakt men een godheid van zichzelf, zodat de innerlijke drang iets te vereren alsnog bevredigd wordt.

 2. Moreel argument
  De mens is een moreel wezen. Hij heeft een innerlijk besef van goed en kwaad, evenals een gevoel van verantwoordelijkheid om het goede te doen en het kwade te vermijden. De Bijbel noemt dit geweten, en beschouwt het als door God gegeven. Wanneer een mens tegen zijn geweten ingaat resulteert dat in een schuldgevoel en angst voor vergelding. Het is iets dat gewoonweg bij de mens hoort. Universeel gezien is het een getuige van het bestaan van een superieure wetgever en rechter die dit gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van het goede in de mens geplaatst heeft.
  Het kwaad in deze wereld is geen argument tegen het bestaan van God. Want daar heeft de mens zelf voor gezorgd. Als God in zou grijpen zou hij ons beroven van de vrije wil.

 3. Historisch argument
  De geschiedenis van de mensheid wijst op een onzichtbare hand, die het lot van naties leidt en beheerst. Een grondige studie van de geschiedenis brengt vele illustraties van dit feit aan het licht. Achter alles beweegt Gods hand om zijn wil te volbrengen. Voorbeelden hiervan zijn de bijbelse profetieën die uitgekomen zijn, en de geschiedenis van zowel het jodendom als het christendom. Vele malen is geprobeerd deze stromingen te vernietigen en uit te roeien en nog steeds bestaan ze, ondanks gruwelijke vervolgingen en verdrukkingen.

 4. Christologisch argument
  De historische Jezus is niet te ontkennen. Door velen wordt hij beschouwd als een ‘goed, wijs mens’. Wanneer we echter niet geloven wat hij zei, is hij de grootste en meest succesvolle leugenaar en bedrieger ooit. Als we er echter even van uitgaan dat het wel zo was zoals ooggetuigen en Jezus zelf zeiden, is Jezus Christus de belangrijkste openbaring van Gods bestaan. Alles wat hij was, wat hij deed en alles wat hij zei betuigen het bestaan van God.

 5. Bibliologisch argument
  De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld, is een zeer bijzonder en uniek boek. Het is geschreven gedurende 1500 jaar, door meer dan 40 schrijvers van allerlei rang en stand, op verschillende plaatsen en continenten, in verschillende tijden, culturen, situaties, talen, stijlen en genres. Toch is het een eenheid. Het argument dat iedereen wel in staat zou zijn een dergelijk boek te schrijven gaat dus niet op. Volgens velen kan de indrukwekkende totstandkoming van de Bijbel dan ook niet enkel het resultaat van mensenwerk zijn, maar wijst zij op een hogere macht die de schrijvers leidde in hun werk. Verder is de historische betrouwbaarheid van de Bijbel vaak bewezen door historici en archeologen, en zijn allerlei profetieën, zelfs wanneer er sprake was van getallen, tijds- en plaatsbepalingen, uitgekomen.
  Deze overwegingen sterken ons in de overtuiging dat de Bijbel en de getuigenissen van het bestaan van God die de schrijvers daarin geven, een argument zijn voor Gods bestaan.

 6. Getuigenissen
  Overal op aarde getuigen mensen van hun geloof in God, en gebeurtenissen die daarmee samenhangen. Noemenswaardig zijn de wetenschappelijk onverklaarbare ‘wonderen’ en ‘bijna-dood-ervaringen’. Zulke getuigenissen zijn misschien wel het indrukwekkendste argument voor het bestaan van God.

 7. Argument van overeenstemming
  De negen genoemde argumenten zijn allemaal in overeenstemming met elkaar. Ze vormen een eenheid. Dat levert het argument van overeenstemming op. Als God niet zou bestaan zouden alle genoemde zaken onverklaarbaar zijn. En om Gods bestaan uit te sluiten zouden alle genoemde argumenten moeten worden ontkracht. Onze conclusie is dat het geloof in het bestaan van God in overeenstemming is met al de feiten van de menselijke mentale en morele natuur en met de natuur van het materiele universum.

Omdat je het niet kan bewijzen. Daarom bestaat hij niet.

je kunt ook niet bewijzen dat hij niet bestaat

Het is een mythe. Net als alle andere ‘goden’ van vroegere godsdiensten.

God bestaat alleen in iemands hoofd. Het kan iemand zeker de kracht geven om ergens in te geloven. Maar dat neemt niet weg dat het een mythe is.

haha nee sorry x]
ik geloof in god, maar zoals hij in de Koran staat.
ik heb met mn neefje een manier bedacht hoe je dingen zegt waarop keer op keer mensen niks meer terug te zeggen hebben en zeggen ‘ja oke dat klopt wel…’ , maar dan moet ik tijd hebben om op reacties te reageren en dat heb ik niet dus ik ga het ‘waarom?’ even niet zeggen ;p

er is nog steeds super veel ellende op de wereld.

^ Ja maar zonder al die ellende zou er ook geen nuance zijn.

Ja, nouja, het mag wel wat minder toch :'D

^
Misschien wilt die zogenaamde ‘God’ de wereld vernietigen en dan weer opnieuw opbouwen.

die ellende veroorzaken de mensen vooral zelf he x]

Die explosie moet toch ook ergens vandaan komen? Dan moeten er bepaalde stoffen bij elkaar komen. En daarna ontwikkelt zich een wereld vol super mooi gemaakte creaties. Ik denk zelf dat die kans kleiner is dan dat God de wereld heeft gemaakt. Er zijn trouwens ook boeken geschreven waar de evolutietheorie en oerknal enz helemaal onderuit wordt gehaald. Zo bewezen is het dus denk ik niet, anders zou je het niet kunnen weerleggen.
En ik voel ook dat Hij er is :slightly_smiling_face:

Denk héél simpel: Wie is dan de maker van die onzichtbare geesten?

Er zijn geen keiharde bewijzen voor het bestaan van god, en ook niet tegen het bestaan van god. Daarom loopt deze discussie al eeuwenlang. Zelf geloof ik niet in god en ook niet in geesten en andere bovennatuurlijke verschijnselen. Ik denk ook dat als je doodgaat, dat er dan niks meer is. Dat je dan weg bent, klaar. Ik ben van mening dat god verzonnen is door de mensen om zo een bepaald gevoel van richting en een doel te geven. En zodat ze kunnen denken dat als ze doodgaan, dat niet het einde is. Een geruststellend gevoel is het wel, maar in mijn ogen niet realistisch.

Haha, toch hoop ik stiekem dat de wereld toch vergaat in 2012.
Maar ik weet (diep in mijn hersens en hart) dat dat niet zal gebeuren… :3