Gebed voor godsdienst

hi people!!
ik zoek een gebed voor godsdienst. weten jullie er misschien een of moeten jullie dat ook doen ? ik heb vanalles opgezocht op het internet maar die heb ik vroeger al gepakt. ik moet hem ten laatste woensdag hebben … (:

Misschien iets duidelijkere uitleg? En ik denk niet dat je alle christelijke/joodse/islamitische gebeden al een keer gebruikt hebt.

Lieve heertje ik ga weer slapen want de dag is weer voorbij, lieve heertje zegen mij. Zegen ook mij lieve moeder, zegen allen die ik min. Onder uwe trouwe hoede, slaapt dit kindje rustig in (van vroeger)

Of deze die vind ik stom:
Heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gehoorzamen. (uit een veel langer gebed, maar alleen dit heb ik onthouden)

Toen die tijd moeten leren voor de communie(sorry als er fouten in staan):

Onze vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
u wilt geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals wij ook anderen hun schuld vergeven,
en lijd ons niet tot bekoring maar verlos ons van het kwade.

Amen.

dat is gewoon het onze vader, maar die kun je overal voor gebruiken:)

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader: door wie alles geschapen is.

Die voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel is neergedaald.

En het vlees heeft aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria: en mens is geworden;

die voor ons ook werd gekruisigd; onder Pontius Pilatus heeft geleden en is begraven.

Ook is hij volgens de schriften verrezen op de derde dag;

Hij is opgeklommen ten hemel; zit aan de rechterhand van de Vader.

En hij zal wederkomen in heerlijkheid om levenden en doden te oordelen.

Hij wiens rijk geen einde zal hebben.

En in de heilige Geest, de Heer die levend maakt;

die voortkomt uit de Vader [en de Zoon(lat.)];

die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt;

die gesproken heeft door de profeten.

En in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
En ik verwacht de opstanding van de doden.

En het toekomstig eeuwige leven.

Amen.’’

http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke

wat is de bedoeling? Einde van de dag? begin van de dag?

@lautner: dat is gewoon de geloofsbelijdenis, is niet echt geschikt als gebed :wink: