Freinetschool

.

wat is een freinetschool?

Wat is ‘t :’)?

ik weet niet wat het is maarre

UP

Freinetonderwijs betreft een vorm van basisonderwijs volgens het gedachtegoed en de praktijk van de Franse onderwijzer en pedagoog Célestin Freinet (1896-1966).

Freinet ondervond in zijn dorpsschooltje dat de (voornamelijk) arbeiderskinderen er ongemotiveerd in de schoolbanken zaten. De kinderen waren leergierig, maar toonden geen enkele interesse in de schoolboeken. Freinet ging daarom met ze op pad, liet ze verslagen maken (teksten, kranten) en liet ze levend, zinvol en handelend leren in coöperatief overleg. De school werd niet alleen een plaats waar leerstof werd aangeboden, maar vooral waar kennis en ontvoogding werden uitgedragen.

Staat er ook niks in je boek daar over? Want ik heb SPW gedaan en toen moesten we ook een heel ding doen over Pedagogische visie’s maar alle informatie konden we uit onze boek halen.

Freinet

Grondlegger
De grondlegger van het Freinetonderwijs is Célestin Freinet. Célestin Freinet was een franse leraar en een sterk sociaal bewogen man. De kinderen in zijn klas waren niet gemotiveerd om te leren. Freinet ontdekte dat ze wel heel leergierig waren als hij ze maar mee naar buiten nam… Zo stonden er bij Freinet ideeën om de interesses die de kinderen wel degelijk hadden, ook binnen de schoolmuren tot leven te brengen.

Uitgangspunten
Kinderen leren volgens Célestin Freinet het meest van de werkelijke wereld. Je moet de werkelijke wereld dus in de school halen.
3 uitgangpunten waren dan dus ook;

  • ontdekkend leren
  • tastenderwijs om tot zelfontplooiing te komen
  • vorming voor en door werk.

Principes

  • het onderwijs wordt gevormd door de interesses en wensen van de kinderen. De kinderen maken samen met de leraar een plan van.
  • het plan is zinvol. En helpt je te ontwikkelen naar je einddoel
  • ze leren tastenderwijs.
  • opvoeding tot democratie. Kinderen leren om samen op een democratische manier hun groep of school te organiseren.

ik zit op een freinetschool :slightly_smiling_face:

En daarom up je dit topic?

hoe bedoel je?

oh nu begrijp ik het dit topic is van 2010