Enquete over oudercommissie maken

Hoi dames,

Ik doe de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch werker niveau 4.
Ik moet voor het vak Sociale vaardigheden een werkstuk over ouderbetrokkenheid maken.

Daarvoor moet ik een onderzoek houden naar de oudercommissie op mijn stageplaats.
Maar ik weet dus geen vragen!! Het is een enquete voor de ‘‘gewone’’ ouders over de oudercommissie.

Ze moeten de vragen bescoren met cijfers, dus 1 t/m 10.

Kunnen jullie mij helpen?:face_with_raised_eyebrow:??

Naomi

Misschien iets over tevredenheid?
En of de ouderraad de verwachtingen waarmaakt?