Enquête nieuw soort nachtlampje ( alleen voor mama's ! )

Enquête
‘Fall-asleep Light’

Voor een project voor de Hanze Hogeschool Groningen willen wij een enquête afnemen onder 100 mensen. Voor dit project willen wij een kleine innovatie aanbrengen aan een bestaand product en d.m.v. deze enquête onderzoeken of er op de markt vraag is naar dit artikel. Voor deze opdracht zouden wij ‘fictief’ een duurzaam nachtlampje op de markt willen brengen voor kinderen onder de naam ‘Fall-asleep Light’. Dit in de vorm van een bloem (waterlelie) waarvan de bloembladeren langzaam dichtklappen en zo het licht gedempt wordt, zodat het kind op een natuurlijke wijze in slaap kan vallen.
Wij zouden het waarderen als u deze enquête naar waarheid zou willen invullen. Dit mag anoniem gebeuren en zal niet meer dan vijf minuten van uw tijd in beslag nemen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

 1. Wat is uw geslacht?
  ○ Man
  ○ Vrouw

 2. Wat is uw leeftijdscategorie?
  ○ 18-25 jaar
  ○ 26-35 jaar
  ○ 36-45 jaar
  ○ 46-55 jaar

 3. Heeft u kinderen?
  ○ Nee.
  ○ Ja, 1 kind (Ga hierna door naar vraag 5)
  ○ Ja, 2 kinderen (Ga hierna door naar vraag 5)
  ○ Ja, 3 kinderen of meer (Ga hierna door naar vraag 5)

 4. Zou u in de toekomst graag kinderen willen?
  ○ Ja
  ○ Nee
  ○ Weet ik nog niet

Indien u de vorige vraag heeft ingevuld met ‘nee’, bedanken wij u voor het invullen van deze enquête. Heeft u de vorige vraag ingevuld met ‘ja’, of ‘weet ik niet’, vragen wij u vriendelijk om door te gaan naar vraag 8.

 1. Maakt u, of heeft u in het verleden gebruik gemaakt, van een nachtlampje in de slaapkamer van uw kind?
  ○ Ja
  ○ Nee

 2. Wat is uw motivering voor vraag 5?


 1. Tot welke leeftijd heeft u gebruik gemaakt van een nachtlampje bij uw kind?
  ○ Niet
  ○ Nog steeds, mijn kind is ___ jaar
  ○ T/m het 5e levensjaar
  ○ T/m het 6e levensjaar
  ○ T/m het 7e levensjaar
  ○ T/m het 8e levensjaar
  ○ T/m het 9e levensjaar
  ○ T/m het 10e levensjaar of langer

 2. Wat vindt u van het design van het in de inleiding beschreven nachtlampje? Zie hiervoor de onderstaande schets. De antwoorden zijn op een schaal van 1 tot 10.
  ○ 1-2
  ○ 3-4
  ○ 5-6
  ○ 7-8
  ○ 9-10

http://i49.tinypic.com/21cwj81.png

 1. Vindt u het een toegevoegde waarde hebben dat het licht als normale lamp functioneert, en dan langzaam dempt tot een nachtlampje?
  ○ Ja
  ○ Nee

 2. Zou u, dan wel niet in de toekomst, interesse hebben (of hebben gehad) in het in de inleiding beschreven product?
  ○ Ja
  ○ Nee

 3. Zo ja, hoeveel zou u bereid zijn om voor dit product te betalen?
  ○ €10,- tot €15,-
  ○ €15,- tot €25,-
  ○ €25,- tot €35,-
  ○ €35,- tot €45,-
  ○ meer dan €45,-

 4. Bent u bereidt meer voor een nachtlampje te betalen wanneer het op een duurzame manier gefabriceerd is en duurzame materialen bevat?
  ○ Ja
  ○ Nee

Eventuele opmerkingen en/of suggesties


Dit is het einde van de enquête.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Ik denk dat je beter naar het viva forum kan gaan

 1. Enquêtes zijn verboden, lees de forum regels even door.

 2. Compleet verkeerde doelgroep. Hier zitten jonge meiden net in de pubertijd. Geen volwassen vrouwen met kinderen.

Slotje.