Engels - present perfect.

Kan iemand mij uitleggen hoe present perfect werkt? heb er morgen een toets over maar ben alles vergeten van de vorige jaren…

Google? Je boek erbij pakken? (:

Google, Google, Google. Dat helpt je enorm.

Present perfect is toch de voltooide tijd?

In het Engels gebruik je de voltooide tijd in drie situatie:

  • Als iets in het verleden is begonnen en nog steeds aan de gang is
  • Als iets in het verleden is gebeurd maar de gevolgen nog steeds merkbaar zijn
  • Als je altijd al iets heb gewild (bijv: I’ve always wanted to have a horse)

De vorm is als volgt: de juiste vorm van het werkwoord hebben (afhankelijk van het persoonlijk voornaamwoord dat ervoor staat) + de voltooide vorm van het werkwoord dat je gebruikt. Voorbeeldje: I have broken my leg.

Sorry als present perfect iets anders is, maar ik heb TTO Engels dus ik ken die termen niet :’)

Present Perfect (VTT: Voltooid Tegenwoordige Tijd)

Vorm:
to have + voltooid deelwoord, bijvoorbeeld: I have slept…; She has been …

Gebruik:
1 Als iets in het verleden is begonnen en nog steeds voortduurt. Vaak in zinnen met for/ since + tijdsbepaling en vraagzinnen met How long …?

2 Vaak met korte bijwoorden als: always, never, ever, (not) yet, already, just. (Met just om aan te geven dat de handeling net is afgelopen).

3 Als de nadruk van een handeling uit het verleden ligt op het resultaat van nu.