Engels: Past simple- past continuous

Hallo,
Is iemand van jullie goed in Engels:
Het verschil tussen past simple en past continuous?
Ik moet daar een oefening voor maken en snap het niet echt…
xx

http://www.bastrimbos.com/grammar/simple_past_bevestigende_zinnen_uitleg.htm
Is in het verleden gebeurd (3 uur geleden, gisteren, 10 jaar geleden)

http://www.bastrimbos.com/grammar/past_continuous_bevestigende_zinnen_uitleg.htm
Je bent iets aan het doen en dat is nog steeds aan de gang (Ik hing de was op toen de telefoon ging)

De past continious is dat iets in het verleden een tijdje heeft geduurd en is afgerond

Past simple is bijvoorbeeld ik liep, and past continuous is ik heb gelopen. Past simple is meestal een feit of een gebeurtenis die altijd gebeurd (een bus die vertrekt volgens een schema) en past continuous is meetsal een gebeurtenis over een langere periode

In zinnen met past simple staat vaak een bepaling van verleden tijd (yesterday, last week, before I went to bed, when I was little etc.) en het geeft aan dat iets voorbij is, iets kort duurde.

De past continuous geeft aan dat iets op een bepaald moment bezig was (in het Nederlands vaak met ‘aan het’ in de zin bv. ‘Ik was aan het lopen’).

Vaak staan deze twee vormen in combinatie met elkaar in de zin, dan is het altijd zo:

Ik was ergens mee bezig, en iets gebeurde (Of iets gebeurde terwijl ik ergens mee bezig was).

Dus: I was doing my homework, when the doorbell rang. Of: The doorbell rang while I was doing my homework.

Vaak staat in deze zinnen dus de woorden ‘when’ of ‘while’. :slightly_smiling_face:

bedankt iedereen!!