Engels grammatica

Heey,
Ik heb donderdag een engels toets over alle grammatica die we dit jaar hebben gehad. We hebben ook een oefenblad gekregen met de antwoorden erbij. Alleen er zijn een paar vragen waar ik er maar niet uitkom waarom het zo moet en waarom de andere optie niet goed is. Engels grammatica is altijd al een ramp geweest bij mij maar nu snap ik er echt helemaal niks meer van. Is er iemand die mij wat meer uitleg kan geven over de onderstaande zinnen?

She hardly seen him/has hardly seen him (antwoord= has hardly seen him)

Yesterday we have watched/watched the football match. (antwoord= watched)

Did she really read/has she really read all those books? (antwoord= has she really read)

Ik zou je echt dankbaar zijn als je me wat kunt uitleggen over deze zinnen!

She has hardly seen him, is omdat er geen tijdsbepaling in de zin staat (dus geen yesteray of last year of iets dergelijks)
Yesterday we watched the football match, is omdat er dus wél een tijdsbepaling (yesterday) in de zin staat.
Has she really read all those books, is omdat er geen tijdsbepaling in de zin staat.

De regel is dus dat als er wél een tijdsbepaling staat het de present simple moet zijn (watched, saw, walked) en als er geen tijdsbepaling in de zin staat je ‘has’ of ‘have’ moet gebruiken!

(Ik studeer Engels, hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen :wink:)

Ik doe het automatisch goed, dus ik weet niet of ik het grammaticaal helemaal goed uitleg, dus iemand anders moet dit nog maar even bevestigen.

She hardly seen him/has hardly seen him (antwoord= has hardly seen him)
Het kan nooit ‘he/she/it seen him’ zijn, want seen is een voltooid deelwoord, wat altijd met ‘have/has/had’ gaat. In het Nederlands zeg je ook niet: Zij nauwelijks gezien hem.

Yesterday we have watched/watched the football match. (antwoord= watched)
Hier staat een duidelijke tijdsaanduiding (namelijk gisteren bij en dan kun je de simple past (zo heet ie toch?) gebruiken. Als er geen duidelijke tijd bij staat, maar het wel in het verleden is, gebruik je de present perfect, dus have +volt.dw. .

Did she really read/has she really read all those books? (antwoord= has she really read)
Zoals bij de tweede gezegd: geen duidelijke tijdsaanduiding, wel in het verleden, dus has+voltooid deelwoord.

Allebei heel erg bedankt! Ik denk dat ik het nu snap! Van die toets hangt af of ik over ga of niet dus ik moet hem wel goed maken, Dus heel erg bedankt!