Economie SE 5VWO

Hee allemaal!
Gezien er geen algemeen huiswerk topic bestaat, vraag ik het maar zo:
kan iemand mij uitleggen wat de koppeling is tussen lonen in de markt en sociale uitkeringen? Ik ben nu aan het samenvatten, maar ik kan dit noch in mijn boek, noch op internet vinden en verder heeft niemand enig idee.
Mijn hoofd ontploft langzamerhand van al die economie stof. :stuck_out_tongue:
Alvast heel erg bedankt!

^Bestaat wel. Ik snap de vraag niet helemaal?

Haha oh sorry, dan heb ik die over het hoofd gezien. :slightly_smiling_face:
Op het lijstje van belangrijke begrippen die we van de leraar hebben gekregen staat letterlijk ‘beschrijf de koppeling tussen lonen in de markt en de sociale uitkeringen’, ik word er ook niks wijzer van… er moet iets zijn dat ze aan elkaar bindt.

Oh, mijn vader komt plotseling aan met iets van dat als er een koppeling is tussen de lonen en sociale uitkeringen, deze laatstgenoemden meestijgen met de lonen. Vraag beantwoord. :’)

^Hoeft niet per se zo te zijn, maar als het gekoppeld is wel ja.

Je vader heeft gelijk: er is vastgelegd (in Nederland) dat het minimumloon is gekoppeld aan de stijging van de cao-lonen, mits de i/a-verhouding dat toelaat. Het sociaal minimum is dan weer gekoppeld aan het wettelijk minimumloon; in Nederland is het namelijk 70% ervan. Door het minimumloon te koppelen aan de lonen in de bedrijven zijn de sociale minima automatisch ook gekoppeld aan deze lonen. Dit is trouwens alleen het geval als de uitkeringen welvaartsvast zijn, maar ik weet niet of je al het onderscheid hebt gehad tussen welvaartsvast en waardevast?

haha ik dacht gewoon, dat naarmate de lonen van werknemers stijgen de sociale premies ook zullen stijgen. Dus zullen de werknemers meer geld moeten afstaan aan de overheid. Dat is de koppeling die ik zie! xD