Drugs en drankgebruik

Voor school moet ik deze vragen beantwoorden over drugs en drankgebruik over verschillende landen:
• In welke van de in dit project behandelde landen komt deze vorm van criminaliteit veel voor en in welke minder?
• Hoe wordt er in de verschillende landen over deze vorm van criminaliteit gedacht? Motiveer je antwoord aan de hand van de landenbeschrijving die jullie in hoofdstuk 1 gemaakt hebben.
• Geef aan met welke aspecten van de culturele achtergrond een Nederlandse politieagent rekening kan houden bij de verschillende criminaliteitsvormen.

nu ben ik wel goed op zoek op internet maar na veel googelen kan ik het nog steeds niet vinden, dus mijn vraag:
Is er een site waar alle procenten/cijfers van drugs en drankgebruik over de hele wereld op staan?

Probeer trimbos instituut eens?
Daar staan vooral cijfers op van verslaving voor zover ik weet.
Misschien ook van algemeen gebruik.

Via school ken ik de databank www.datamarket.com
Heb even snel gezocht op drugs.
Als je een accoutn aanmaakt kan je de gegevens ook exporteren naar een excel bestand. Ja kan kiezen voor tabellen of grafieken.

Dit is een tabel met aantal doden door drugs in verschillende landen:http://datamarket.com/data/set/18zb/death-due-to-drugs-dependence-by-sex#!display=table&ds=18zb!n8h:n8k(let op hierin staan ze per 100 000 inwoners)

Deze tabel gaat over aantal zaken die genoteerd/onderzocht zijn door de politie met drugs (je kan ook andere overtredingen kiezen links)

Je kan verder op de site ook nog trefwoorden ingeven als je andere informatie wil. De meeste datasets zijn wel in het engels, dus gebruik engelse zoektermen!