dove mensen communiceren met buitenlanders ???

Ik zat te denken, gebarentaal is toch in alle talen hetzelfde?
Dus een Nederlandse dove, zou op vakantie in India zo met een andere dove kunnen communiceren als ze beide gebaren taal kunnen?

Was het maar zo :stuck_out_tongue:

Het is logisch dat gebarentaal niet overal hetzelfde is. Wat zou er gebeuren als alle talen in de wereld ophouden te bestaan en iedereen Engels zou praten? Is precies hetzelfde. Een taal is cultuurgebonden, net als gebarentaal.

Wel lijken alle gebarentalen sterk op elkaar en kan iedereen elkaar in grote lijnen wel redelijk verstaan. Ook omdat heel veel gebaren gewoon wereldwijd bekend zijn, zelfs onder niet doven. (doe net alsof je een banaan schilt en je hebt het Nederlandse gebaar voor banaan)