documentaire over islam maken

heeei
voor levensbeschouwing moet ik een documentaire over het islam maken.
ik ben heel hard op zoek gegaan naar filmpjes en informatie over de moslims in nederland en over het leven van mohammed ect. alleen kan ik niet zo veel vinden.

dit zijn de leerdoelen waar mijn documentaire over moet gaan:

 •  Kunnen aangeven hoe berichten over de islam vaak samenhangen met een beeldvorming van de islam in onze samenleving 
  
 •  Een globaal overzicht over het leven van Mohammed kunnen geven 
  
 •  Weten waarom de koran voor moslims op de eerste plaats komt en weten op welke manier moslims uiting geven aan hun bijzondere eerbied voor de koran; 
  
 •  Weten wat de zes geloofspunten van de islam inhouden en hoe ze samenhangen; 
  
 •  De belangrijkste feiten (aantallen) weten van de in Nederland verblijvende moslims; 
  
 •  inzicht hebben in een aantal moeilijkheden die een moslim ondervindt als hij in Nederland wil leven volgens de moslimse traditie;
  

ik ben heel hard op zoek gegaan maar het is best lastig.

kennen jullie misschien filmpjes of websites waar dat informatie in wordt weggegeven?

alvast dankjeee

Een aantal van die dingen kun je zeker wel op internet vinden, gewoon goed zoeken.
Voor het leven van Mohammed kun je dit filmpje en de andere parts bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=BZCbToxL6Bs Het is alleen wel in het Engels.

oooh dankjewel:D
hier heb ik echt veel aan!

6 GELOOFSPUNTEN:

1. Geloof in ALLAH

In de ISLAM verdient alleen ALLAH gebed, aanbidding, overgave, onderwerping,autoriteit en soevereiniteit. Voor niemand anders mag men het gebed doen, niemand anders mag aanbeden worden en niemand anders mag om hulp en vergeving worden gevraagd.
Engelen, Profeten en andere leiders hebben geen deel in goddelijkheid.
Er is 1 God, 1 Schepper, 1 onderhouder en 1 Soeverein: De ALMACHTIGE ALLAH. Alle schepselen zijn Zijn dienaren. Zijn Scheppingen, Zijn Onderworpenen. Niemand heeft enig gezag, behalve wat hem gegeven is door ALLAh.

2. Geloof in de Profetenen.

Een omonstotelijk aspect van het Islamitische geloof in Profeetschap is, dat moslims in alle profeten van ALLAH geloven en hen respecteren zonder uitzonderingen. De moslims zijn de enige mensen in de wereld die het geloof in alle profeten(van Adam tot en met Mohammed) als een oordeel van het geloof beschouwen. De joden verwerpen Jezus en Mohammed en de christenen verwerpen Mohammed. profeten zijn noodzakelijk voor het doorgeven van ALLAHS Leiding en Instructies aan de mensheid.
ALLAh heeft uit ieder volk, voor een bepaalde tijd, een of meer profeten gekozen om Zijn Boodschap aan de mensheid over te brengen. De Boodschap van alle Profeten was hetzelfde, namelijk: De mensen uit te nodigen alleen ALLAh te aanbidden en Hem geen deelgenoten toe te schrijven. Alle Profeten verkondigden TAUWHIED(De Eenheid van ALLAh). Sommige Profeten ontvingen Boeken van ALLAH en anderen volgden de Boeken die aan de Profeten voor hen geopenbaard waren. ALLAh heeft Mohammed als laatste Profeet naar de mensheid gestuurd en openbaarde aan hem de KORAN. Voorgaande Profeten waren beperkt door tijd en plaats. Dit betekent dat ze werden gestuurd naar mensen op een speciale tijd. Dit is niet het geval met Mohammed. ALLAh stuurde hem met het wondere KORAN, EEN UNIVERSELE, EN EEUWIGDURENDE BOODSCHAP.

3. Geloof in de Engelen.

Een moslim geloofd in de Engelen. ALLAH heeft de Engelen van licht geschapen en zij dienen en gehoorzamen ALLAH voortdurend. ALLAh zegt in de KORAN: " waarover Engelen zijn, hard en streng, die ALLAh niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt en volvoeren wat hun word geboden." (soerah at- Tahriem, 66:6).

4. Geloof in de Boeken van ALLAh.

ALLAh heeft Boeken gegeven aan bepaalde profeten als leiding voor de mensheid. Een moslim gelooft in alle Boeken zoals ALLAh die aan de profeten heeft geopenbaard.De Soehoef aan de profeet Ibrahiem, De zaboer aan de profeet Dawoed, de Taurat aan de profeet Moesa, de Indjiel aan de profeet Isa en de Koran aan de profeet Mohammed. Een ware moslim gelooft in alle originele Boeken, maar voordat de Koran aan de profeet Mohammed werd geopenbaard, waren sommige van de voorgaande Boeken verloren gegaan. Mensen veranderden de Boeken en voegden hun eigen iddeeen eraan toe. Vandaar dat de moslim niet gelooft in de huidige Boeken, zoals de Bijbel en de Torah, met uitzondering van de Koran. Want de Koran is het laatste alsmede het enige Boek dat geen enkele verandering of wijziging heeft ondergaan. Alle woorden uit de Koran zijn de woorden van ALLAH. ALLAH heeft in dit Boek belooft dat HIJ dit Boek altijd zal beschermen.

5. Geloof in het leven na de dood.

Het vijfde punt van geloof(imaan) is geloven in het leven na de dood. De profeet Mohammed(vzmh) heeft ons voorgeschreven te geloven in de Opstanding na de dood en in de Dag Des OORDEELS. Deze aarde met alles wat erop leeft, zal op een vastgestelde dag tot een einde komen. De kennis over het tijdstip van deze dag is alleen bij ALLAH. Alles zal dan worden vernietigd. Deze dag heet YAUM AL- QIYAAMAH( DE DAG DES OORDEELS). Alle mensen die vanaf het begin van de schepping op aarde hebben geleefd, worden dan weer tot leven gewekt en zullen voor ALLAH verschijnen. ALLAH zal op die dag recht spreken. Dit heet HASJR(OPSTANDING). Alle daden goed en slecht, van iedere man en vrouw zullen aan ALLAH worden voorgelegd voor Zijn uiteindelijke Oordeel. De belonig en de straf zullen rechtvaardig worden toegepast. Diegenen die succesvol ui dit oordeel tevoorschijn komen, zullen naar het Paradijs gaan en de deuren van eeuwigdurende gelukzzaligheid zullen voor hen worden geopend. Diegenen die veroordeeld zijn en stref verdienen zullen naar de Hel worden gestuurd- de verblijfplaats van Vuur en Kwelling. Dit zijn de essentiele bestanddelen van geloof in het leven na de dood.

6. Geloof in Al-Qadr(voorbeschikking).

Moslims geloven in voorbeschikking, goed of slecht, die ALLAH voor al Zijn schepselen volgens Zijn alomvattende kennis heeft voorbestemd. ALLAH heeft alles geschapen in perfecte verhouding en Hij is de absolute Beheerser en Regeerder. Zijn bepalingen van de aard van de dingen was al gevestigd 50.000 jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.

nog iemand?

er is ergens op dit forum een islam-topic , misschien dat je daar vragen kan stellen ? :slightly_smiling_face: