Debat over social media

Hey meiden :slightly_smiling_face:

Ik heb binnenkort een debat voor nederlands over social media in het onderwijs. ik heb al wat onderzoek gedaan en wat argumenten bedacht, maar ik dacht misschien weten jullie nog argumenten waar ik zo niet zomaar op zou komen.

De stelling is: Er moet meer social media worden gebruikt in het onderwijs.

wij zijn tegen, het moet dus zo blijven als het is.
dit zijn mijn argumenten tot nu toe:

  • Social media leidt af van waar je op school mee bezig bent, het kan je uit je concentratie halen, dit kan weer zorgen voor slechtere prestaties.
  • Social media heeft slechte invloed op het taalgebruik van leerlingen. Er wordt zogenoemde ‘MSN taal’ gebruikt die dan ook weer onbewust wordt gebruikt op proefwerken en verslagen.
  • Er kan makkelijk misbruik worden gemaakt van social media. Als social media meer gaat worden gebruikt zullen dus ook ipads en dergelijke worden aangeschaft en mogen worden gebruikt in de klas. Jongeren kunnen hiermee filmpjes maken van docenten bijvoorbeeld en die op youtube plaatsen. Dit is privacy inbreuk.
  • Door de generatiekloof tussen leraren en de leerlingen is het voor de leraren lastig te begrijpen wat de leerlingen doen en kunnen ze hen moeilijk controleren in wat ze doen. Aangezien jongeren hier makkelijk en snel mee om kunnen gaan.
  • Als je dus een dag niet regelmatig op je social media netwerken kijkt mis je van alles van school.
  • Doordat alle klasgenoten social media meer moeten gaan gebruiken door school kan er meer cyberpesten ontstaan onder elkaar omdat men nóg meer social media gebruikt.
  • Door social media ook in te voeren op school, een plek waar iedereen bij elkaar komt, komen klasgenoten ook minder bij elkaar en is er minder face-to-face contact wat heel belangrijk is voor de sociale ontwikkeling.
  • Op social media kunnen jongeren kiezen voor wie ze iets zichtbaar maken en voor wie niet. Men kan dingen dus stiekem gaan doen, of anderen buitensluiten.
  • Social media kan nooit het face to face sociale contact vervangen.

de argumenten zijn nog niet echt goed geformuleerd maar hopelijk begrijpen jullie wat er bedoelt wordt.
heel erg bedankt voor de hulp :wink: