de rechten van het kind

ik heb voor school een taak waarop ik al bijna alle antwoorden heb gevonden behalve 2, Wanneer en door wie werd de tekst van het Verdrag voor de Rechten van het Kind vastgesteld? en welke organisaties kunnen actief iets doen voor de rechten van kinderen + 3 voorbeelden
ik heb al heel hard gezocht op google enzo maar ik vind echt helemaal niks…
weet iemand van jullie dit?

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en werd van kracht op 2 september 1990, na ratificatie door 20 lidstaten. Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd.
In het verdrag wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

?

en organisaties: Plan, unicef

dankje!