De maximale winst berekenen

Hoi,
Ik moet voor mijn economietoets volgende week een aantal dingen kunnen berekenen, maar ik snap niet hoe.
Het gaat om de maximale winst berekenen.
In mijn boek staat dat bij de maximale winst MO = MK.
MK is meestal al gegeven.
Als ik dan zelf de MO moet berekenen, heb ik geen idee hoe ik moet beginnen.
Ik zie overal staan dat MO van TO afgeleid is, maar hoe bereken je TO dan?
Is er iemand die dit weet?

TO is de totale omzet. Die bereken je door de afzet (het aantal verkochte producten) te vermenigvuldigen met de verkoopprijs.
Je hebt de marginale omzet (MO) nodig om de maximale winst te berekenen. De winst is namelijk maximaal wanneer de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale opbrengst (MO=MK).
Als je dus TO weet, hoef je daar dus alleen maar de afgeleide van te nemen om MO te krijgen per product.

De marginale winst (MW) is de toename van de winst door de afzet van één extra product, dit is gelijk aan het verschil tussen de marginale opbrengst (MO) en de marginale kosten (MK). Dus MW= MO-MK. De marginale winst is dus gelijk aan nul wanneer de winst maximaal is.

Ik hoop dat je het zo snapt.

Ah zo, ja nu snap ik het :slightly_smiling_face:
Dankjewel!