Cum Laude slagen

Hoi, het eindexamen komt er al bijna aan en ik vroeg me af wat precies de regels zijn voor cum laude slagen. Ik heb op de website van het LAKS dit gevonden:

Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:

  • ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
    de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, en eindcijfer [van je combinatiecijfer], en de vakken van het profieldeel, en
  • het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
    ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie voor alle vakken [waarin je examen doet]

Je moet dus gemiddeld een 8,0 halen maar bedoelen ze dan afgerond, dus dat je met 7,5 ook cum laude slaagt, of echt een 8,0 of hoger?

Met een 8,0 gemiddeld. Als het afgerond moet zijn dan zou er staan ‘met het eindcijfer 8’. Volgens mij is de berekening van die 8,0 gemiddeld op basis van de afgeronde eindcijfers maar je zou hiermee ook even naar je decaan kunnen gaan.

Ja, je eindcijfers worden afgerond naar hele cijfers, daarna wordt het gemiddelde van die afgeronde cijfers berekend. Dit gemiddelde moet precies een 8 of hoger zijn.