Bureau voortijdig schoolverlaten

Heeft iemand al eens met dat bureau te maken gehad en wat waren de eventuele consequenties nadat je daar op een gesprek moest?