Bovenbouw SE en CE

Hallo allemaal!

Volgend jaar ga ik naar 4vwo. En nu heb ik een paar vraagjes over examens op school, want dit is op onze school nog niet echt uitgelegd.

Ik heb zoiets begrepen dat je SE cijfer wordt opgebouwd uit ´toetsen´ die je het hele jaar maakt, die krijg je kennelijk(?) al in de 5e, sommige zelfs al in de 4e en daarmee ´bouw´ je 50 procent van je eindcijfer op. En de andere helft is dan van het CE en dat is het centrale eindexamen aan het einde van, voor vwo dan, het 6e.

Zoiets heb ik een keer gehoord, maar kan iemand het mij duidelijk vertellen en misschien zelf ervaringen erover delen.

Alvast bedankt!

Het eindcijfer voor de meeste vakken op je cijferlijst is het gemiddelde van twee cijfers: het schoolexamencijfer (SE) en het cijfer voor je centraal schriftelijk eindexamen (CE). Je school, en meer specifiek elk vak, bepaalt zelf hoe het SE-cijfer wordt bepaald. Sommige vakken geven al in klas 4 toetsen die meetellen voor het schoolexamencijfer, andere beginnen daar in klas 5 of 6 pas mee.

Voor sommige vakken geldt iets anders, bijvoorbeeld als er voor dat vak geen centraal schriftelijk eindexamen is.

Bij mij was het in de vierde zo, dat je eindcijfer meegenomen werd naar het 5de jaar. (ik doe trouwens havo). Het ligt er dan per vak aan hoeveel % dat meetelt bij je cijfer voor je schoolexamen. De rest van het aantal %, die toetsen maak je dan in je examenjaar. En dat wordt je schoolexamencijfer, en dat gaat samen met het cijfer dat je tijdens je examens maakt.

Oke, bedankt! Van de SE´s wordt dus ook het gemiddelde genomen, voor het gemiddelde van je eindcijfer. Maar aan hoeveel SE´s per vak moet ik dan denken die het gemiddelde maken. Dit is waarschijnlijk per vak (en school?) verschillend maar kunnen jullie me toch een idee geven

Dit soort zaken wordt vastgelegd in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Vraag op je school na waar je dat kunt vinden.