biologie

voor de mensen die dat hebben:

wat zijn de verschillen tussen meiose en mitose?

  • en is bij meiose dat er crossing-over plaatsvindt, omdat die chromatiden toch splitsen?? Dat is toch alleen bij meiose en niet mitose?

ik heb t ook, maar ik wil er liever niet over nadenken XD

Sorry maar dat is echt een superlange uitleg… Zoek het op met google of in je studieboeken.

dat valt wel mee hoor

. Niet meer nodig .

Meiose is alleen in geslachtscellen, de bestaande chromatiden worden gesplitst en verdeeld over 2 cellen (2n → n + n)

Mitose is verdubbeling van de cellen, maar de cellen houden dezelfde hoeveelheid chromatiden, omdat de chromatiden eerst worden verdubbeld. (2n → 2n + 2n)

zoiets.

[i]Meiose komt alleen voor in de geslachtscellen.
Parentes = 23 chrom. + 23 chrom = 46 chrom voor 1 lichaamscel.

Mitose is gewoon in lichaamscellen = 46 chrom. voor 1 lichaamscel. Dat splitst zich, volgens mij.[/i]

Animatie van de meiose.
Animatie van de mitose.
Bij ons op school wordt er tijdens de biologielessen veel gebruik gemaakt van die site (: