Betoog rekentoets

Jaa, ik moet alweer een betoog schrijven! Dit keer is het echter over de rekentoets. De opdracht is nog niet duidelijk omdat ik die morgen pas krijg (het is een SE). Alleen het probleem is dus weer: wat voor titel moet ik doen?

Ik ben tegen de rekentoets, maar ik weet niet wat het precieze onderwerp van het SE zal zijn. Het kan zijn van ‘moet de rekentoets er komen of niet?’ of ‘is de rekentoets zo nuttig of niet’, iets in die richting.

Mijn tegenargumenten zijn:

  • de kwaliteit van de rekentoets is niet goed: het gaat meer om denkwerk en leeswerk dan om het rekenen zelf
  • leerlingen halen massaal lage cijfers en zakken daardoor
  • de rekenvaardigheid moet verbeterd worden in de onderbouw (voor een langere periode) en niet opeens door een losse toets aan het einde van de middelbare school/MBO
  • het kan niet gecompenseerd worden met andere vakken
  • voor sommige groepen is het moeilijker om naar een hoger niveau door te stromen

Zouden jullie misschien een titel hiervoor weten? Het moet een aantrekkelijke titel zijn, dus niet zoiets als ‘de rekentoets’. Alvast bedankt!

Het is waarschijnlijk voor een negatief publiek en dat betekent dat ik in de titel niet al mag verraden wat m’n standpunt is. Ik heb de argumenten er toch neergezet voor titels voor het geval dat ik voor een twijfelend publiek schrijf (dan mag je standpunt wel al in de titel worden verraden).

ehhhh iets als ‘De rekentoets rekent mij niet mee!’ als in, dat hij bepaalde groepen leerlingen die dus slecht zijn in rekenen buitensluit/een diploma ontneemt o.i.d. (ik hou van woordgrapjes en die doen het volgens mij altijd wel goed in een titel? lezer denkt ha-ha en dan trekt het de aandacht)

Maar persoonlijk gezien ben ik voor de rekentoets, omdat ik van mening ben dat een leerling simpelweg moet kunnen rekenen. (zeker bijvoorbeeld op het VWO, waar wiskunde een verplicht vak is, vind ik het belachelijk dat mensen niet kunnen rekenen. Wat is een diploma waard als iemand niet de simpele basisvaardigheden van rekenen onder de knie heeft?) maar om je betoog sterker te maken kan je dit soort voor-argumenten/meningen proberen te ontkrachten.

Ja woordgrappen wil ik er ook graag in hebben! En we moeten waarschijnlijk voor een negatief publiek schrijven, dus ik heb er inderdaad ook wat voorargumenten voor die ik dan ga weerleggen, maar die had ik er nog niet bij gezet.

Reken toets? Reken er maar niet op!

Ook: rekenen Nederlands spreekwoordenboek

Of ‘De rekentoets? Reken er maar niet op!’

Zoiets dacht ik inderdaad ook al, alleen het nadeel is: als ik voor een negatief publiek schrijf, moet ik niet in de titel al verraden wat m’n standpunt is omdat dat publiek mijn betoog dan niet meer zou willen lezen.

Ik kan dan beter zoiets doen als ‘Reken er maar (niet) op’, of iig iets waarvan je niet weet wat m’n standpunt is.