Betoog NL: Verstandelijk beperkten mogen wel kinderen krijgen

Hallo!

Ik moet vrijdag een betoog houden voor Nederlands.
Ik heb het onderwerp: Verstandelijk beperkten mogen wel kinderen krijgen.
Hiervoor moet ik 3 voorargumenten onderbouwen en 1 tegenargument weerleggen.
Ik heb:
Voor:

  • Je kunt mensen niet het recht op een kind ontnemen.
  • Je praat hier over discriminatie, en je kunt het eigenlijk met nazi-praktijken vergelijken
  • Mensen met erfelijke ziektes mogen wel kinderen krijgen.

Tegen:
-Verstandelijk beperkten zijn niet in staat om een kind op te voeden.

Weerlegging:
-Met praktische hulp, kunnen de kinderen gewoon een goede opvoeding krijgen en ze krijgen wel heel veel liefde van hun ouders.

Weten jullie hoe ik deze argumenten goed kan onderbouwen, of hebben jullie nog betere argumenten?

O, ja. En wie weet er een leuke, knallende openings/eindzin??

Alvast heel erg bedankt!

x Julia :slightly_smiling_face:

Ik zou je betoog anders formuleren. Dan wordt het een stuk makkelijker…
Dus: verstandelijk beperkten mogen géén kinderen krijgen.

Ik vind namelijk dat deze 2 argumenten vrij slap zijn:

  • Je praat hier over discriminatie, en je kunt het eigenlijk met nazi-praktijken vergelijken
  • Mensen met erfelijke ziektes mogen wel kinderen krijgen.

Als je je betoog dus omdraait… Kun je makkelijker argumenten bedenken en wordt het geheel krachtiger.

Hey,
Er zijn misschien wel meer tegenargumenten.
Maar ik ben het er echt niet mee eens dat verstandelijke beperkten geen kinderen mogen krijgen, dus kan ik hier ook geen betoog over geven, toch?

Nou… Dan moet je daar toch betere argumenten voor bedenken dan die shit over nazi’s.

Het maakt toch ook niet uit of je het er mee eens bent of niet, het is een ‘stelling’

Please correct me if im wrong

Klopt!
Een betoog is een stelling waar voor en tegenargumenten voor worden gegeven. Je moet je argumenten leren weerleggen en gebruik kunnen maken van verbindingswoorden.

Ja, ik moet 3 voor, en één tegen weerleggen…

Haha ik had precies dit onderwerp voor mijn betoog, alleen ik was tegen. Ben ik nu nog dus kan je geen goede argumenten geven voor waarom het wel mag. :cold_sweat:

oja, je praat over nazi-praktijken, beetje overdreven?

Nazi-praktijken? wtf.

Hier heb ik vorig jaar een debat over moeten houden, ik ben nu te lui om alles op een rijtje te zetten, dus ik zet het maar even zo neer, kijk zelf maar of je er iets aan hebt:

opening

Welkom allemaal bij dit debat op dit mijns inziens iets te vroege tijdstip. Als eerste: welkom jury, maar ook welkom publiek. Ook hartelijk welkom aan onze tegenstanders en ook bedankt voor jullie komst. Wij gaan vandaag debatteren over de stelling: Zwakbegaafde ouders moeten geen kinderen kunnen krijgen. Wij als voorstanders gaan jullie ervan overtuigen dat deze wet ingevoerd moet worden.

structuur

Als eerste ga ik uitleggen hoe wij de stelling interpreteren om verwarring te voorkomen. Hierna zal ik de bestaande problemen uiteenzetten en uitleggen waarom deze veroorzaakt worden door het huidige beleid in Nederland. Hierna zal ik onze oplossing, de stelling van dit debat, aandragen en ook nog uitleggen waarom dit goed uitvoerbaar is. Als laatste zal alles nog een keer samenvatten en concluderen dat zwakbegaafden inderdaad geen kinderen moeten kunnen krijgen.

interpretatie

Zoals al gezegd luidt de stelling: Zwakbegaafde ouders moeten geen kinderen kunnen krijgen. Wij interpreteren geen kinderen krijgen als gedwongen sterilisatie. Onder zwakbegaafd verstaan wij mensen met een IQ minder dan 70. Wij interpreteren de stelling dus als: Mensen met een IQ minder dan 70 moeten gedwongen worden tot sterilisatie.

problemen

Uit recent onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut blijkt dat in 2010 ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland blootgesteld waren aan een vorm van kindermishandeling, ter vergelijking: in 2005 ging het nog om ruim 107.000 kinderen en jongeren. In maar liefst 23% van de gevallen werd een kind mishandeld omdat de ouder zwakbegaafd was en dus niet wist hoe hij met zijn kind om moest gaan.

beleid

Op dit moment is het zo dat iedereen in Nederland kinderen mag krijgen. Voor het simpelste baantje heb je een diploma nodig, maar ouder worden kan iedereen. Door dit beleid kunnen ook zwakbegaafden kinderen krijgen. En zoals uit het zojuist genoemde onderzoek blijkt is in bijna een kwart van de gevallen van kindermishandeling het gevolg van zwakbegaafde ouders.

Uit onderzoek van staatssecretaris Clemens Ross uit 2005 blijkt dat zwakbegaafden niet in staat zijn kinderen op te voeden. Zwakbegaafden kunnen situaties moeilijk inschatten en hebben een matige controle over hun eigen impulsen. Ook stellen zwakbegaafden zichzelf vaak boven anderen, zwakbegaafde ouders stellen zichzelf dus ook boven hun kinderen.

Je zou kunnen stellen dat iedereen recht heeft op kinderen, dus ook zwakbegaafden. Echter, de kans dat zwakbegaafde ouders zwakbegaafde kinderen krijgen is vele malen groter dan normaalbegaafde ouders. Juist zwakbegaafde kinderen hebben behoefte aan extra aandacht en opvoeding. Dit is al moeilijk voor normaalbegaafde ouders, zwakbegaafde ouders kunnen dit dus al helemaal niet. Het kan ook zo zijn dat een kind helemaal niet zwakbegaafd wordt geboren, maar normaal of zelfs hoogbegaafd is. Dit kind zal er na een paar jaar achterkomen dat zijn ouders anders zijn dan die van anderen en na een jaar of 10 zal het kind slimmer zijn dan zijn ouders. De rollen worden dan eigenlijk omgedraaid: het kind moet voor de ouders zorgen in plaats van andersom. Dit gaat in tegen de rechten van een kind. Een kind heeft recht op liefde en goede verzorging.

oplossing

Doordat er jaarlijks zoveel kinderen slachtoffer worden van mishandeling door hun zwakbegaafde ouders zijn wij van mening dat zwakbegaafden geen kinderen mogen krijgen. Dit willen wij bereiken door gedwongen sterilisatie. Als zwakbegaafden geen kinderen krijgen zullen er jaarlijks een kwart minder kinderen mishandeld worden.

uitvoerbaarheid

Deze gedwongen sterilisatie is heel goed haalbaar. Ieder kind in Nederland moet namelijk naar school. Kinderen met een IQ van lager dan 70 zullen niet mee kunnen komen op school en gezien onze verzorgingsstaat zullen zij later onder begeleiding worden gesteld. Deze begeleiding kan er dan op toezien dat het kind, zodra het toe is aan seksualiteit, gesteriliseerd wordt.

conclusie

Al met al zijn wij van mening dat zwakbegaafde ouders geen kinderen moeten kunnen krijgen. Om onnodig leed te besparen moeten zwakbegaafden worden gedwongen tot sterilisatie. Wij vinden de rechten van het kind belangrijker dan die van de ouders. Anders gezegd: ouders hebben geen recht op een kind, maar een kind heeft recht op ouders.

Hoe zou je in hemelsnaam moeten zorgen dat mensen geen kinderen krijgen? Een gedwongen procedure bij een mens uitvoeren is barbaars en mensonwaardig.

Ik weet dat dit niet echt een duidelijk argument is, maar als de tegenpartij hier iets over zegt, zou ik dit wel als ‘aanval’ gebruiken. Want serieus, je kan toch niet even in mensen gaan snijden om te voorkomen dat ze kinderen krijgen? Doe je dat ook in landen waar mensen te arm zijn om voor hun kinderen te zorgen? In delen van Afrika ga je toch ook niet gedwongen iedereen onvruchtbaar maken?

Een betoog gaat er juist om je publiek te overtuigen van jouw mening. Anders is het een uiteenzetting.

Ik snap het nazipraktijkengedeelte wel, maar het is fout geformuleerd wel. Ik denk dat je gewoon bedoelt dat Hitler ook nogal eugenetisch was en joden moesten weg blablabla, omdat hij het menselijke ras wou verbeteren. Dus als je mensen gaat verbieden om voort te planten omdat hun kinderen dan ‘zwak’ gaan zijn, is dat ook eugenetica en gewoon fout.

Of bedoelde je dit niet? :’)

Wow, ik heb hier ook een betoog over gemaakt in de derde klas! Zal even kijken of ik hem nog heb

Ik denk dat je er wel wat dieper in op moet gaan,zoals bij je tegen argument : daar zeg je dat ze niet in staat zijn om een kind op te voeden.Maar persoonlijk vind ik dat wat te ‘algemeen’,en ik vind het ook niet een heel sterk tegen argument.Dat klinkt een beetje als : ja gewoon niet.
Wáárom zijn ze niet in staat om dat te doen ? Misschien kun je beter stellen dat ze moeilijker hun kind dingen kunnen leren bijv.,hun kinderen goed leren praten en kunnen articuleren zal lastiger gaan omdat ze zelf daar ook vaak een achterstand in hebben.Je moet wat specifieker zijn in je tegen argumenten,wat die je nu zelf hebt vind ik zelf nogal slap,en 3 voors en 1 tegen ? Volgens mij moet je minstens 3 voor én 3 tegen hebben.

^ dat 3 voor 3 tegen is een beschouwing.

TS gaat betoog doen dus publiek overtuigen.
Zou wel goed de argumenten uitwerken en voorbeelden geven, wn jouw weerlegging van die kinderen krijgen veel liefde… Dat weet je niet, er zijn genoeg ouders die noks of weinig om hun kind geven en dat heeft volgens mij niks met een beperking te maken.
Dus niet overdrijven en dingen niet klakkeloos vertellen als waarheid dat zijn mijn tips.

Die mensen in NL krijgen gewoon de prikpil. Zo erg vond ik dat niet

In dit geval heeft het niks te maken met dat de kinderen zwak zouden zijn. Dus ook niks met het verbeteren van het menselijk ras. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen ‘gewone’ kinderen krijgen.

Nee, prikpil vind ik ook nog kunnen inderdaad, maar in het betoog in de reactie boven me stond verplichte sterilisatie en dat vind ik wel veel te ver gaan. Volgens mij krijg je die prikpil ook enkel als je in een instelling zit, dus als je daar ooit uit zou komen, kun je er mee stoppen. Het is redelijk logisch dat je in een instelling voor zo’n mensen niet ook nog eens baby’s erbij wilt. Maar zo’n operatie is echt wel onomkeerbaar en pijnlijk en om dat te verplichten vind ik te ver gaan.

Ik had het betoog niet helemaal gelezen. Ik ben het met je eens.

Dat gedwongen sterriliseren kan echt niet. Maar veel mensen met een verstandelijke beperking willen ook helemaal geen kind en/ of zijn zich bewust van hun beperking en dat het niet kan. Dan blijft er natuurlijk nog een groep over die het wel wilt, maar zoveel procent is dat niet. Toch blijft dat moeilijk