Beschouwing, help

Voor Nederlands moet ik een beschouwing schrijven over de nieuwe hit van de new kids en Corry Konings. En dus ook over de grenzen van fatsoen.

Maar ik kom er gewoon niet uit over wat ik het nu kan gaan hebben.

Iemand nog een idee?

WIKIPEDIA:
Een beschouwing is een tekst waarvan het doel is om de lezer kennis te laten maken met verschillende meningen, zodat de lezer tenslotte zijn eigen mening kan vormen. Hierin verschilt de beschouwing van het betoog, waarvan het doel is de lezer te overtuigen van een standpunt.
Bij een beschouwing geeft de schrijver voor- en tegenargumenten bij een stelling of onderwerp, en uiteindelijk geeft hij zijn eigen mening. Deze mening kan weliswaar de mening van de lezer beïnvloeden, maar de beschouwing laat ook ruimte voor de lezer om een eigen afwijkende mening te vormen. Een beschouwing verschilt van een uiteenzetting omdat bij een uiteenzetting de schrijver zijn mening niet geeft.

begin inleidend met iets wat in de media is geweest over de nieuwe hits van new kids / Corry Konings, of lees zelfs een stukje voor en leid zo je onderwerp in.
neem een stelling aan, aan de hand het onderwerp en geef dan de voor en tegen argumenten voor die stelling.
geef aan het einde een kleine samenvatting en je eigen mening!

succes (: