Ben je hiermee geslaagd of niet?

Hoi allemaal!!

Ik heb een vraagje. Mensen op mijn school zeggen verschillende dingen, zowel docenten als leerlingen. Ik doe dit jaar eindexamen in vmbo tl. Ik heb volgens schatting tussen de 3.5 en 5.6 gescoord op mijn CE Duits. De rest van de examens gingen tot nu toe goed, behalve Duits dus. Ik heb nu 4 examens van de 6 gehad. Nu is mijn vraag: Als ik nu bijv. een 3.6 zou halen, kan ik dan nog steeds gewoon slagen? Op internet hebben ze het over ‘gemiddelden van je CE cijfer(s)’, maar mijn SE cijfers tellen toch ook nog gewoon mee…?

Ik moet dit even helder hebben, voordat ik hem nog meer stress haha.

Groetjes Zoef

ps. Iedereen die in de examenperiode zit: succes!!

op mijneindexamen.nl staat dit allemaal uitgelegd :slightly_smiling_face:

‘Gemiddelde CE-cijfers’ gaat over de cijfers die je voor de toetsen deze weken haalt. Deze moeten gemiddeld minimaal een 5.5 zijn (in elk geval op vwo niveau, je moet even kijken of dat voor vmbo ook zo is). Bij het kijken naar punt dat je per vak hebt gehaald kijk je wel naar het gemiddelde van CE én SE.

Het ziet er allemaal zo lastig uit met die regels haha. De meesten zijn makkelijk te begrijpen, maar dr zitten een paar tussen dat ik echt ga twijfelen. Ik ga even kijken op die link die je me hebt gestuurd, thanks. :slightly_smiling_face:

‘‘Het gemiddelde cijfer van je centrale examens is 5,5 of hoger. Je berekent dit gemiddelde door alle
centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal vakken waarin je centraal
examen hebt gedaan. De rekentoets telt niet mee voor deze regel.
Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.’’

Die 1e regel snap ik dus niet… hebben ze het daar alleen over het cijfer wat ik nu in op Centrale examens haal? Of ook over de cijfers die ik al heb, van de schoolexamens?

De 5.5-norm gaat over je centrale examens, dus de 6 examens die je in deze weken maakt. De cijfers van de schoolexamens tellen in deze berekening niet mee.

Het is dus zo dat je 3.6 die je wellicht hebt behaald moet kunnen compenseren met andere vakken om aan de 5.5 norm te voldoen.

Stel je voor dat je voor Duits een 3.6 hebt gehaald. Mits je voor je andere 5 vakken een 5.9 behaalt kan je dan gewoon slagen :slightly_smiling_face: Het zou ook zo kunnen zijn dat je voor één van deze vakken een 8 haalt en voor een ander vak een lager cijfer, dat maakt verder niet uit. Zolang je qua gemiddelde op een 5.5 uit komt.

Snap je?

Ah zo… tot nu toe heb ik op engels rond schattingen een 7.3, geschiedenis tussen de 4.5 en 6.5 en duits tussen de 3.5 en 5.6. Nederlands weet ik niet, die durfde ik niet na te kijken hahah. Maandag nog aardrijkskunde en dinsdag nog biologie…!! Hopen dat ik slaag… en dat de normering meevalt!

Stel je voor dat je voor Engels een 7.3 hebt, voor geschiedenis een 5.5 en voor Duits een 4.0. Dan kan je voor Nederlands, aardrijkskunde en biologie allemaal een 5.4 halen en dan voldoe je nog steeds aan de 5.5-norm. Dus dan ben je geslaagd, mits je gemiddeldes van CE én SE ook goed genoeg zijn :slightly_smiling_face:

Oke supertof :slightly_smiling_face:. En als ik dus lager op een van die drie vakken haal, moet ik en herkansing? :flushed: