Anorexia?

Is er een bepaalt punt waarop je daadwerkelijk het punt heb berijkt waarop je anorexia hebt? zoja waar? :dry:

Als je zegmaar niet meer wilt eten. Nou dat je het wilt maar niet meer kan…
Hoezo deze vraag aks ik vragen mag?

Wanneer je voldoet aan bepaalde kenmerken heb je officieel anorexia.

Officiele DSM V criteria:

De criteria zijn:
A. Het beperken van de energie-inname ten opzichte van de energiebehoefte, resulterend in een significant te laag lichaamsgewicht voor de leeftijd, de sekse, de groeicurve en de lichamelijke gezondheid. Een significant te laag gewicht wordt gedefinieerd als een gewicht dat lager is dan het minimale normale gewicht of, bij kinderen en adolescenten, een lager gewicht dan wat minimaal wordt verwacht.
B. Een intense vrees om aan te komen of dik te worden, of persisterend gedrag dat gewichtstoename verhindert, zelfs al heeft de betrokkene een significant te laag gewicht.
C. Een stoornis in de manier waarop de betrokkene zijn of haar lichaamsgewicht of lichaamsvorm ervaart, een onevenredig grote invloed van het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm op het oordeel over zichzelf, of persisteren in het niet onderkennen van de ernst van het actuele lage lichaamsgewicht.

-

Dankjewel, heb een aantal vriendinnen die zeuren dat ik ‘‘anorexia’’ heb maar het valt dus allemaal wel mee ben gewoon te dik :upside_down_face: dankjewel trouwens :bowing_man:

Dankjewel :bowing_man:

Ik vind het een vrij aparte vraag. Als je een eetprobleem hebt, moet je daarvoor hulp zoeken. Opmerkingen van vriendinnen die zeggen dat je anorexia hebt, vind ik een beetje raar.